Socialnämnden den 5 april 2017 | Sverigedemokraterna i Habo

Socialnämnden den 5 april 2017

Detta långa mötet började med att man valde att lyfta bort punkten ”avgifter”. Dessa avgifter som varit väldigt omdiskuterade som majoriteten tvingades att backa på. Dom valde att lyfta bort punkten för och jag citerar ”det är valår nästa år”. Så då kan man räkna med en ordentlig höjning efter valet om nu inte folket väljer förändring.

Efter det fick vi 3 intressanta föredragningar om Fältsekreterare (som antydde på att de så kallade ensamkommande var involverade i droger i Habo och även andra ungdomar), patientnämnden och om IBIC (Individens behov i centrum ett nytt övergripande arbetssätt).

Därefter fick vi en sammanställning av de Lex Sarah som varit under förra året. Utav dom 14 st så var 8 från integration och flykting sektionen. Trots att det bara varit 14 st under 2016 så valde man att lex Sarah som inte varit ”allvarliga” inte skulle föredras för nämnden vilket jag motsatte mig. Som vanligt blev det inget gehör.

I ekonomin ser det ut att gå 4.6 miljoner back. Där 4.3 miljoner beror på att ökad volym hemtjänst och att försäkringskassan dumpar över kostnader på kommunen för personlig assistans (3.2 hemtjänst 1.1 personlig assistans). Inom hemtjänsten så är man uppe i 57% i arbetad tid hos brukare (65% är målet och budgeten). I övertidstimmar är det hemtjänst dag och flykting som sticker ut. Den totala sjukfrånvaron är på 8,68 för hela förvaltningen.

Då ekonomin ser ut som den gör som kom förvaltningen med rätt brutala förslag på att komma i balans med budgeten. Där det fanns stora och rejäla förslag på besparingar inom äldreomsorgen vad det blir är inte ännu bestämt. Men vad som var solklart är att besparingar inte kommer att göras inom flyktingsektion utan det är äldre och funktionsnedsatta som kommer att stå för notan. Givetvis kommer vi i SD Habo att fortsätta att motsätta oss detta.

Som kan nämnas i övrigt är att ombyggnationen av demensavdelningarna går ut på anbud nu.

Olle Moln-Teike Ledamot i Socialnämnden SD Habo