SD Habo jobbar vidare | Sverigedemokraterna i Habo

SD Habo jobbar vidare

Fritids och kulturnämnden 2018-08-21.

Det var som vanligt ett mycket trevligt möte och jag känner att det är den bästa nämnden i Habo att sitta i.

Protokoll, fritids och kultunämnden.

 

Miljönämnden 2018-08-23.

Förutom ett antal rutinärenden blev en ny medarbetare på miljöförvaltningen presenterad och en medarbetare avtackades för lång och trogen tjänst i förvaltningen innan pensionen.

Det var med vemod jag tog den avgående medarbetaren i hand och sade att vi ses ut i ”Byggda”.

Protokoll, Miljönämnden.

 

Joakim Lindblom (SD) Habo.