Sverigedemokraterna i Habo | Sida 57

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till Sverigedemokraterna i Habo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Olle Moln-Teike

0734-072366

olle.moln.teike@sd.se

 • BILDANDE AV EGEN KOMMUNFÖRENING HABO/ MULLSJÖ

  Av den 27 november, 2014
  0

  Söndagen 23/11 blev det klart att Habo slår sig fri från sammanslutningen med Södra vätterbygden och därmed bildar en egen kommunförening tillsammans med Mullsjö kommun.

  På så sätt har vi större påverkan själva bla. med en egen ekonomi, egna styrelsemöten, utbildningar osv.

  Interimstyrelsen gäller fram till februari 2015 då en ordinarie styrelse skall väljas i samband med årsmötet.

  Ordförande Angelika Kåremalm Habo,  Vice ordförande Angelica Lundberg Mullsjö,  Kassör Morgan Malmborg Habo,  Styrelse ledamöter Olle Moln Teike Habo, Mikael Sjöberg Mullsjö,  Styrelse suppleanter Johan Airaksinen Habo, Albert Muller Mullsjö,  Revisorer Joakim Lindblom Habo, Kenneth Bock Habo,  Valberedning Christian Wall Mullsjö, Lennart Karlsson Habo.

   

  // Angelika K

   

 • HVB HEM PÅ RINGVÄGEN!

  Av den 17 november, 2014
  0

  1Juli 2015 skall ett HVBhem stå färdigt på ringvägen. Där skall det finnas plats för 20st, ensamkommande. Personalen skall bestå av 8 personer, det antalet kommer säkerligen öka vartefter boendet fylls på med ensamkommande. Även en enhetschef behövs för att ta hand om  integrationsfrågor som flyktingar och ensamkommande för med sig..

  Bygget beräknas kosta kommunen ca 15 miljoner kronor
  därefter tillkommer 500 000kr för inventarier.
  (De nya inventarier som kommunen köpte till asylboendet Väster sol som drevs 2012-2013 är kasserade )
  Även enhetschefen  skall ha kontor med allsköns inventarier och lön så klart.
  Ponera att det även tillkommer kostnader för tolk, reparationer, lokalkostnader, bilkostnader, eventuell skadegörelse osv. Då börjar detta pengakalas kännas som ett rusande tåg i nedförsbacke.

  Kommunen skall även klara av att placera ut dessa personer till egna bostäder när tiden är inne.

  Dessa pengar ska Habo kommun själv belåna, det enda staten bidrar med är bidrag för räntekostnaden.
  Ha i åtanke att det är VI skattebetalare som ÄR staten och vi betalar även snällt en relativt hög skatt till kommunen.

  Habo kommun gjorde 2014 ett underskott på 2,2milj kr, på endast ensamkommande.
  För år 2015 planeras en nyupplåning där kommunens låneskuld således uppgår till (maximalt) 319 miljoner kronor ca 70% av kommunens lånekapacitet (en skuld som till viss del beror på tillväxt i kommunen).

  Samtidigt – I EN ANNAN DEL AV HABO

  Där skickar kommunal in skriftlig klagan till kommunen pga att arbetsförhållandena inom äldrevården är under all kritik. Våra sammanlagda vikarie kostnader år 2014 har grävt ett minus på ca 5 miljoner kronor i Kommunens ficka (lågt räknat).

  Våra Pensionärer på äldreboende hade en önskan om att få ha kräm som ett alternativ till frukost, men nekades av Socialnämnden en av orsakerna var kostnaden (även att det är näringsfattigt).

  BUN vill spara pengar genom att dra in 12 tjänster i skolan och i samma veva öka klasserna till 30 elever/klass.
  Idag får elever välja om dom vill sitta med hörselkåpor på sig när dom läser för att klara koncentrationen i en klass där oordning råder

  Endast Socialnämnden beräknas göra ett underskott på -13,53 miljoner kronor år 2014

   

   

   

 • ETT UTDRAG FRÅN SOCIALNÄMNDEN HABO 5/11

  Av administrator den 10 november, 2014
  0

  Som vanligt den första onsdagen i månaden så var det dags för ett sammanträffande i Habos socialnämnd. Man hade äran att träffa ytterligare en ny enhetschef den 5:e för i år.  Vi hade även celebert besök från Miljöpartiet som för första gången på dryga 2 år behagade sig att utnyttja sin insynsplats.

  Mötet öppnades med att behandla en motion från M (”äldre boende i modern tappning”) efter lite diskussion vidare vårdcentrum kunde räknas som centralt eller inte, kom man fram till att godkänna att en utredning kan göras om den frågan.

  Direkt efter behandlades en motion från FP (”Motion om psykiska välbefinnandet hos Habos ungdomar”). I korta drag ville FP att Habo Kommun och Mullsjö kommun skulle anställa 1 fältassistent som skulle arbeta med unga ute i samhället, samt att Habo kommun skulle teckna ett avtal med Jönköpingskommuns ungdomsmottagning för att Habos unga skulle få samma hjälp som Jönköpings. Motionen avslogs!. 

  Till viss del kan jag hålla med om, att det inte är ekonomisktförsvarbart att anställa fältsekreterare. Men andra delen av motionen att teckna avtal med Jönköping kommun, hade bara kostat Habo kommun 50`000/ år. Men den extra vården var inte Habos unga värda.

  Sedan fick man en mycket dyster redovisning om utredningen i bemanningsenheten. Dom hade mycket kritik om situationen. Bland annat sades det ”Saknas en tydlig arbetsprocess” och att dom ” Fick outbildad personal ”  med mera.

  Detta följdes av fler dystra siffror i och med månadsuppföljningen. Socialnämnden beräknas göra ett underskott på 13,53 miljoner vilket är närmare 10% av totala budgeten.

  Av underskotten beräknas dryga 5 miljoner vara vikariekostnader, mellan 1,7-4,7 miljoner underskott beräknas flykting frågan göra. Samt att nya LSS ärende tillkommit, vilket ger ett underskott på några miljoner.

  Efter lite snabba punkter kom man fram till punkt 14 ”Tidningsprenumerationer”. Vilket visade att man hade prioriterat prenumerationer till tjänsteman framför tidning till enheter för vårdtagare att dela på. Det beslutades att tjänstemännen hädanefter får nöja sig med tidning på nätet och avdelningen får papperstidningen.

  Det diskuterades sedan om att inrätta en ny tjänst, en ”omsorgschef”. Vilket beräknas ge en kostnad på 750`000 kr samt 25`000 kr för möbler, dator, hyra för kontor. ”Pengar som måste tas ur befintlig budget” vilket innebär att man måste skära ner på något annat.

  Skälet till tjänsten är ”tillkomsten av HVB-hem för ensamkommande i kommunen och de många frågor som flykting- och integrationsfrågorna för med sig”

  Frågan sköts upp till nästa möte.

  Precis innan mötet var slut så fick man ta del av lite mer dyster information. Fackförbundet kommunal hade skickat in en skriftlig klagan till kommunen (”akut behov av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom äldreomsorgen i Habo kommun”) Där dom hävdar att arbetsmiljön är ”under all kritik” och att dom kräver akuta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.

  Detta blev också en punkt till nästa möte.

  // Olle Moln-Teike insynsplats SD Habo

   

 • BLI MEDLEM I SVERIGEDEMOKRATERNA

  Av administrator den 8 november, 2014
  0

  Bli medlem i Sveriges snabbaste växande parti och stöd oss i våra Sverige vänliga frågor,

  Habo kommuns medlemmar träffas en gång i månaden för att uppdateras om vad som händer i kommunpolitiken då ingår även en lätt fika med glada skratt och härliga diskussioner.

  Vi hittar även på trevliga aktiviteter på somrarna så som korvgrillning och tipspromenad för både stora och små. Vi blir erbjudna att gå på intressanta föreläsningar några gånger om året och då får vi även möjlighet att träffa de andra kommunernas medlemmar inom jönköpings län.

  Alla medlemmar är lika viktiga och behövs för att göra vårat parti ännu starkare.

   

  Medlemsavgiften för ett år är    200.-

  Ständigt medlemsskap kostar   1500.-

  https://formular.sverigedemokraterna.se/sd/medlemsansokan/

   

   

   

   

 • Misshandel i Habo

  Av den 3 november, 2014
  0

  I Lördags kväll blev en tiggare misshandlad och utsatt för skadegörelse, att med så stor respektlöshet ge sig på en individ som redan från början lever i en svår och utsatt situation är fruktansvärt och något som vi i Sverigedemokraterna tar avstånd ifrån.

  Vi vill se en kommun där invånarna tillsammans anstränger sig ännu hårdare för att få tillbaka det fina rykte som Habo kommun en gång hade.

  Angelika K.