Sverigedemokraterna i Habo | Sida 57

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till Sverigedemokraterna i Habo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Olle Moln-Teike

Ordförande Habo/Mullsjö

0734-072366

olle.moln.teike@sd.se

 • Problem i äldrevården i Habo

  Av Admin den 3 november, 2013
  0
  0

  Förord

  Efter att vi på kommunens frågepanel, 30 oktober 2013, tagit del av hur personalen på vissa av de kommunstyrda äldreboendenas avdelningar, kände sig kränkta och illa behandlade, beslutade vi oss för att träffa personalen och höra vad de hade att säga.

  Som Sverigedemokrat är det en självklarhet att engagera sig i välfärds och arbetsfrågor, kvinnodominerade yrken är tyvärr de mest underprioriterade i vårt samhälle. Så denna regniga hösteftermiddag begav jag mig så till arbetsplatsen för att höra mig för om vad som inträffat och prata med den drabbade personalen.

   

  Jag fick möta människor som inte mådde bra i sin arbetssituation samt fick insyn i orättvisor jag trodde vi sedan länge raderat från det moderna Sverige. Men jag träffade också starka och rakryggade människor. De brann för sitt arbete och ansåg med all rätta att de verkligen tillförde mycket i sitt yrkesval. Ett ord som jag såhär i skrivande stund kommer att tänka på är Eldsjälar, som trotts dåliga löner, en ohållbar arbetssituation, och en orättvis behandling ändå var stolta och ville fortsätta med sitt arbete. Men samtidigt tyckte jag mig känna en frustration, och med det jag kommer att beskriva för er är jag säker på att ni lär känna detsamma.

   

  Situation

  Den berörda personalen arbetade fram tills nyligen på företaget Carema Care, där en viss del av äldreomsorgen lades ut på privata aktörer. Kommunen drev dock 2 avdelningar själva i egen regi. Sedan den 1a Oktober 2013 har samtliga avdelningar på äldreboendet återigen införlivats i den kommunala driften. När detta skedde så lovades den berörda personalen att de skulle införlivas i den ”kommunala gemenskapen” och att samma löner och regelverk skulle gälla all personal. Inga ansträngningar har dock gjorts för att sammanföra och införliva den ”nytillkomna” personalen med den befintliga. Kort efter det kommunala övertagandet började en omstrukturering och man skulle omplacera boendeplatser för människor med diagnosen ”demens”.  Även de planerade lokalerna som skall användas till detta kräver en granskning, samt utredning. Se senare avsnitt i texten.

  För en tid sedan kallades personalen till ett möte som där det inte gavs någon närmare information om rörande dess innehåll. Personalstyrkan som det gällde trodde så att mötet skulle handla om omstruktureringen, så var dock inte fallet. De möttes av ”tillförordnad chef” Peter Olofsson som helt enkelt gav dem en utskällning, utan att ge dem någon som helst information om vad, när eller vem som var anledning till hans hårda framtoning. Han anklagade personalen för att:

  Citat:

  ”Inte kunna se vårdtagarnas behov”

  ”Ni arbetar som om detta vore en verkstad/industri” (dvs. han påvisar indirekt att personalen inte såg vårdtagarna som människor utan föremål)

  ”Jag ska hjälpa er att bli bättre människor”.

  Slut citat.

  Jag ser alla dessa uttalanden som kränkande, förolämpande samt oerhört oproffsiga från en man i vederbörandes befattning. När personalen ifrågasatte grunderna till hans anklagelser svarade han inte utan valde att när han sagt det han ville lämna dem helt oförstående.  När jag idag den 31 oktober 2013 frågar personalen om vad som ligger bakom högste chefens handlande har dom ingen som helst aning om vad någon eller några har gjort för fel, de vet heller inte vilka ur personalen som gjort några misstag då detta inte redovisas heller. Det enda som sagts från högre ort är att det kommit in klagomål rörande vården, men det har inte sagts vilken avdelning eller vilka personer det gäller, utan man har helt utan skrupler skällt ut en hel personalstyrka från flera olika avdelningar på boendet. Ser det här som ett allvarligt problem då flera av de anställda mår väldigt dåligt, det har även kommit till min kännedom att trotts att de sedan 1 månad tillbaka är införlivade i kommunen så har inte lönerna ändrats, utan de tjänar mindre än de som jobbar på de 2 avdelningar som sedan tidigare var kommunala. De är även underbemannade då kommunen inte heller fyllt upp kvoten med behövd personal, vilket resulterat i en tung och påfrestande arbetssituation. Den personal jag pratade med idag sa bland annat

  Citat:

  ”Vi är chockade”

  ”Ledningen drar alla över en kam”

  ”Vi okunnighetsförklaras av ledningen”

  Slut citat.

  Jag ser mycket allvarligt på hela situationen och anser därför att en omfattande utredning av arbetssituationen och arbetsmiljön omedelbart bör sättas i verket!

   

  Nu återkommer jag till det jag nämnde tidigare, det är planen för de dementa som skall förflyttas in på nya avdelningar. Tanken är att man skall spärra av två mindre korridorer, utan allrum och stort kök, där de demenssjuka skall mer eller mindre förvaras.                           När personalen påpekade det ohållbara i en sådan behandling av människor och att de inte skulle kunna röra sig fritt, svarade samma innan nämnda chef

  Citat: ”Ni får väl se till att de håller sig på sina rum”.

  Även det här kräver en omfattande undersökning och utvärdering då det kränker individuella fri och rättigheter. Jag kommer att återkomma med mer information rörande just detta då tiden inte räckte till för att fördjupa sig i den kommande boendeplaneringen för demenssjuka idag.

   

  Sammanfattning

  SD Habo avser att ha en samling i närbelägen lokal inom en snar framtid för mer informations utbyte eftersom detta förutom en arbets- och vårdfråga också kräver en kommunal demokratisk översyn.

  Vi kommer att lägga ut mera här på vår webbsida efterhand då detta är urtypen av frågor, ”Skola- Vård och Omsorg” som vi drivit, och driver i valrörelsen för 2014.

   

  Johan Airaksinen

  Assist. Lennart Karlsson

  Sverigedemokraterna Habo

  Habo            den 31 oktober 2013