Sverigedemokraterna i Habo | Sida 53

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till Sverigedemokraterna i Habo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Olle Moln-Teike

Ordförande Habo/Mullsjö

0734-072366

olle.moln.teike@sd.se

 • KOMMUNSTYRELSEN 11/3

  Av hans den 18 mars, 2015
  0
  0

  Kommunstyrelsen 11 Mars.

  Den största punkten var. Totalentreprenad av uppförande av boende för ensamkommande flyktingbarn på Ringvägen.

  2 Anbud har inkommit.

  1, Flexator 14 166 000kr
  2, Moelven 15 085 000kr

  Alt 2

  Finansiell leasing,

  Flexators totalkostnad under hyrestiden 10år. 22 254 000kr + kpi.

  Kommunens krav vid upphandlingen var att det skall stå färdigt senast 2015-10-01 endast moelven klarar detta. Då det bara återstår ett alternativ blev det Moelven som är det dyraste alternativet. Thomas Werthén va även inne på att leasa för 22 miljoner för då slipper vi öka lånen.

  Men som vanligt när det gäller pengar till flyktingkarusellen är alla partier enade utom sd som värnar den svenska välfärden.

  Kostnaden 15 085 000kr är inte hela summan 800 000kr tillkommer för.
  Konsultkostnader 200 000kr.
  Byggherrekostnader 400 000kr
  Äta kostnader 200 000kr.

  I budgeten är 14.1 miljoner anslagna nu måste det sparas 1 785 000kr på andra investeringar bla utemiljön och dränering vid vårdcentralen 1 miljon, övriga 785 000kr är ännu oklart.

  Den totala summan för detta bygge landar på över 17 miljoner.

  Byggnation 15 885 000kr.
  Inventarier 1 100 000kr.
  It 20 000kr

  Totalt 17 00 5 000kr.

  Morgan Malmborg

 • Handlingar till distriktsårsmöte SD Jönköpings Län

  Av administrator den 16 mars, 2015
  0

  Ekonomisk redovisning och Revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på årsmötet.

  Handlingar Distriktsårsmöte 2015-03-29

  Revidering Motion privatisering AF 2015-03-20

 • 17/2 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

  Av karemalm den 17 februari, 2015
  0
  0

  Kultur-fritidsnämnden

  Mötet inleddes på ett mycket trevligt sätt denna Tisdagkväll med en fika av semla och kaffe, när fikat var överstökat följde lite allvarligare samtalsämnen .
  Vi beslutade att ABF- Habo skall få 12500 i projektpengar, dessa skall gå till bla teater och sagostunder för barn.
  Stickprov av investeringsbidrag gicks igenom, dessa visades vara helt i sin ordning.

  Budgetramar för 2016- 2018 tittade vi på men vet att dessa kommer att ändras pga oförutsedda utgifter

  En bok om Habos historia kommer förhoppningsvis ut under detta år.

  Vår önskan är att fler kommer och besöker vårt fina bibliotek, som kommer att ha en del föreläsningar framöver. Sexåringar får numer ett lånekort dessutom får de gå en så kallad bokskola för att lära sig lite mer om bla. hur det fungerar att låna böcker. Detta görs även i årskurs 4.

  Investeringsbidrag på 260000kr godkändes , dessa kommer att fördelas över olika föreningar som sökt detta bidrag.

  En särskild pott med bidrag kommer att gå till handikappade.

  Den 20 oktober kommer vi ihop med BUN att få en inspirerande föreläsning av läsambassadör Torsten Bengtsson, för att få tips om hur vi ska locka både unga och gamla tillbaks till biblioteket.

  Jag hoppas Ni besöker vårt bibliotek och även kommer med förslag på vad vi kan göra för att locka fler besökare.

  Tack för ordet
  Hans Kåremalm
  Kultur och fritidsnämnden

 • SOCIALNÄMNDEN 4/2

  Av karemalm den 8 februari, 2015
  0
  0

  Socialnämnden 4/2
  Mötet började med ett individärende som behandlades rätt snabbt. Efter lite formalia fick vi ”information om svar till arbetsmiljöverket med anledning av inspektion vid särskild boende”. Arbetsmiljöverket hade en rad invändningar och kommunen hade gjort ett svar, vilket de inte hade med sig.
  Sedan följde ekonomi, år 2014 bokslut beräknas hamna på dryga 9,8 miljoner back. Vilket skulle ligga på betydligt mer om inte migrationsverket tillfört pengar. Min och även Habo kommuns uppfattning om migrationsverket är att det är en myndighet i stort kaos. Det Verkar som de inte har någon större koll på finaser överhuvudtaget. Vilket kan tyckas mycket märkligt, med tanke på att det rör sig om skattepengar. Men största minus post är än sålänge vikarie kostnander som uppgår till nästan hälften av beloppet.
  Jag kan också tillägga att det inkommit ännu en skrivelse från Kommunal om personalbehovet, vilket inte verkade tas på särskilt stort allvar. Jag var även i kontakt med kommunal när dom hade möte om det här vid blåtorget i Habo den 6/2. De var av den bestämda uppfattning att S skulle lösa detta. Jag upplyste dem om att när jag lade fram förslaget i fullmäktige så röstades det ner även av S.  Men de får ha sin egen uppfattning, vi kommer att yrka på höjning av personaltätheten oavsett vad facket tycker om oss.
  Diskussioner fördes även angående nya lokaler för den tillkommande omsorgschefen, bemanningsenheten samt hemtjänstens enhet 2. Kontentan blir att kommunstyrelsen skall titta på olika alternativ.
  Efter det kom vi till en punkt angående komplettering av trygghetslarm på särskilt boende. Det har tydligen hänt ”ett par otrevliga incidenter”. Så meningen är att de nya larmen skall hindra brukare ifrån att av misstag vandra in i fel rum. Det lyftes även fram åsikter om att ställa krav på leverantören av larm så att det inte uppstår komplikationer vid senare tillfällen.
  Det valdes dessutom till olika råd och utskott som jag tyvärr inte var tänkbar kandidat till.
  Efter det fick jag redovisning om vad ”EFB särskild kostnad” är för något. Det är för fickpengar, resor till kommun, läkarintyg osv.
  De sade även att ett nytt avtal med ”Extra mamman” (Ett företag som utför hemtjänst) skall tecknas och att det börjar gälla 1 mars, Vad denna nya konkurrens kommer medföra för de som är anställda inom Habos hemtjänst får tiden utvisa.

   
  Olle Moln-Teike SD

 • Byggnadsnämnden

  Av karemalm den 31 januari, 2015
  0
  0

  Rapport från Byggnadsnämndens Sammanträde 2014-01-15, Kl 15:00 – 17:00 i Högra salen.

  Deltagare i Bygg-Trafiknämnden: Ordf Lars Davidsson (KD),
  Vice ordf Catarina Bylow (M), Lars-Åke Johansson (S), Anders Almfors (FP) och undertecknad, Lennart Karlsson för (SD).
  Samtliga utom L-Å Johansson är nya för mandatperioden!

  Annika Isaksson, Intendent för Bygg och trafikförvaltningen samt sekreterare vid nämndmötena informerade och hälsade alla välkomna, inklusive tjänstemän från förvaltningen, samt redogjorde för dagordningen som antogs och klubbades av Ordf.

  Föredragningslistans första och andra punkt gällde ändring av detaljplan för byggnation av upp till 8 våningshus på Bränningegatan 4-6 och Malmgårdsområdet med Kulturskolan.

  Glädjande nog kan jag nu rapportera att dessa tre tänkta byggnader innehållande totalt 160 lägenheter vid bygglov om 20 månader kommer att innehålla 160 av de 200 lägenheter som vi givit vallöften om centralt i Habo tätort och med acklamation genomdrevs för planläggning! Steg Ett avklarat…

  Under sista punkten ”Informationsärenden” frågade jag och min bisittare/ersättare Olle Moln-Teike (SD) om användningen av fastigheten på Malmgatan 19 (som panikköptes av KS delegerad representant utan FM beslut för ”flyktingbruk”) samt eventullt inköp av Malmgatan 21 (rivningsobjekt/grannhuset, samma ägare) för ytterligare ett centralt hyreshus om ca 60 – 80 lägenheter.
  Förvaltningens chef svarade att huset på ”19” skall rivas så snart kvarvarande personliga tillhörigheter kunnat avhysas och skall titta på möjligheten av köp av ”21:an”. Eventullt en SD Motion?
  Då kan vi inom SD redovisa planbeslut på cirka 220 lägenheter redan första mötet som invalda i Byggnadsnämnden!
  På Kärnekulla ville en familj bygga Ridhus med flera byggnader vilket jag tänkte avråda från då detta ridhus skulle ligga endast tio (10) meter från statsplanerat område.
  Om ett positivt beslut gavs kanske ”livstiden” för denna tänkta fina anläggning med en engagerad familj blivit kort då Habo expanderar söderut i detta område.
  Nu slapp jag framlägga tråkiga invändningar då planeringskontoret och miljönämnden avvisade förslaget på flera grunder inkl. allergi.
  Synd, hoppas familjen hittar en bättre plats då det är posetivt med djur nära till tätorten och möjlighet för skolbarn att besöka dessa.

  Källebäckens växande hussamling kommer p.g.a. vårt positiva beslut i bygglovsärendet att utökas med två (2) friliggande hus!

  Under Informationsärenden tog jag upp ”Smyrna-avsnöpningen” .
  Då åttio nya lägenhetsinnevånare i tilltänkta hyreshuset skall ut på Bränningeleden via Lärkgatan tillsammans med övriga husägare på Västra sidan av denna led möter de all trafik från Onkel Adamsväg
  med gamla hyreshusens och nya Parkvillans alla innevånare samt trafiken till järnvägsstationens västra spår där alla tåg stoppar!
  Samtidigt försöker Huvudledstrafiken Mullsjö – 195an och omvänt, med mycket tung trafik, att komma fram utan stopp.

  Undertecknad föreslog att anlägga cirkulationsplats, som ju medför en i lagbok reglerad framkomlighet utan ”snörpning” för att underlätta trafiken inklusive snöröjning.
  (Kommer att eventuellt framföra samma lösning vid ”Runes Bil”)
  Tekniska kontoret lovade att underhand fråga Länstyrelsen då ju Bränningeleden inte är kommunal men korsande trafik är, för att vi eventuellt måste lägga en motion om detta. ”Vänliga Habo ver 2”?

  Trevliga ledamöter och samtliga ”För Habo kommuns bästa anda”!

  Lennart Karlsson, SD:s ordinarie ledamot i Byggnadsnämnden