Sverigedemokraterna i Habo | Sida 5

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till Sverigedemokraterna i Habo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Olle Moln-Teike

0734-072366

olle.moln.teike@sd.se

 • Kommunstyrelsen 2019-02-13

  Av Admin den 2 mars, 2019
  0

  Det var många punkter att behandla på kommunstyrelsen denna dag.

  Det var fyra besök som lämnade intressant information om vad som händer i kommunen.

  Punkt 7  handlade om kostpolicyn som var ett steg i rätt riktning för SD politiken: Citat ur texten på arbetsutskottet:

  ”Förslag till beslut
  Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om ett klargörande
  direktiv gällande kostpolitiska programmet, vilket innebär att inköp av
  livsmedel ska prioriteras enligt följande: i första hand lokalt, i andra hand
  svenskt och i tredje hand ekologiskt.

  Som exempel köper Habo kost
  idag in ekologiska äpplen från Polen istället för konventionellt odlade
  äpplen från Kaxholmen.”

  Punkt 8 upprättande av markanvändningsplan yrkade Olle Moln Teike SD Habo att få en plats i styrgruppen.

  Sverigedemokraterna som är Habos fjärde största parti vill vara delaktiga med att bevara och utveckla Habo centrum, men röstades ner i vanlig ordning.

  Allt finns att läsa på länkarna nedanför.

  Joakim Lindblom, närvarande ersättare SD Habo.

  Länk till kallelse

  Länk till protokoll

 • Socialnämnden 2019-02-06

  Av Admin den 2 mars, 2019
  0

  Anteckningar från möte socialnämnden 2019-02-06

   

  Då var det dags att träffa de nya ledamöterna i den nya socialnämnden. Vi var några kvar sedan förra mandatperioden men det var många nya ansikten. Dom gjorde alla ett gott intryck och kompetensen var hög. Det ger oss fina förutsättningar att göra ett bra arbete för Habo kommun.

   

  Ett axplock av mötet:

   

  • Vi fick en intressant genomgång av Översiktsplanen 2040 av Linda Tubbin och Johanna Schönberg.
  • Konsulterna Göran Svensson och Eva Arvidsson redovisade sin utredning av funktionshinderomsorgen. Den var väldigt intressant och kommunen fick flera tips på förbättringar.
  • Bokslutet 2018 gicks igenom. En kort sammanfattning finns nedan.
  • Några personval gjordes till ersättare socialnämndens arbetsutskott, ersättare till socialnämndens presidium, ordförande och ersättare till Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning, ersättare till Folkhälsorådet och representanter till Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.

   

  Nästa möte blir en heldag med studiebesök och utbildning i början av mars.

   

  Mari Larsson, ordinarie SD Habo

   

   

  Bokslut 2018

  Socialnämnden uppvisar för 2018 en avvikelse mot budget på +9 515 tkr. Avvikelsen jämfört med budet fördelas enligt följande:

  Politisk verksamhet                                   +89 tkr

  Socialförvaltningen gemensamt                +320 tkr

  Äldreomsorg samt hälso- o sjukvård         +5 049 tkr

  Funktionshinderomsorg                            -6 162 tkr

  Individ- och familjeomsorg                       +6 288 tkr

  Flyktingverksamhet                                   +3 930 tkr

  4 863 tkr finns kvar av 2018 års investeringsbudget. Av detta föreslås 4 718 tkr ombudgeteras till 2019.

   

  Länk till kallelse

   

  Länk till protokoll

 • Kommunstyrelsen den 16 januari.

  Av Admin den 23 januari, 2019
  0

  Årets första kommunstyrelse och första för mig som ledamot. Efter fått genomgång om pensionsavtal och hur lukrativa dom är som gavs det ett besluta att bevilja det avgående moderata kommunalrådet med en pensionsberäkning på 55%

  Där efter kom punkten detaljplan Kärnekulla 1:4 för antagande. Denna detaljplan som ämnar bygga en helt ny stadsdel i Habo med handel, torg, skola , sporthall och ca 700 bostäder. Vi som enda parti röstade emot det här. Med tanke på Habos expansion och hur fort det går så anser vi inte att det är hållbart att expandera så fort utöver det så kommer Kärnekulla bli Habos nya centrum om detaljplanen blir verklighet något vi inom Sverigedemokraterna inte kan acceptera. Denna fråga kommer upp till Fullmäktige där vi kommer att lägga oss i emot också.

  Detaljplanen för Fiskebäck 3:76 m . flera. (Västgöte)

  Denna detaljplan ser vi positivt på, här planeras det bostäder.

  Efter det skulle en vatten och avloppsplan tas fram av tekniska

  Vår motion om studentbostäder på ringvägen fick tillbaka med anses vara besvarad.

  Samma om vår motion om att utveckla Habos torgdag

  Det beviljades att ge Habo IF 50000 kr för Honda cup i bidrag.

  Därefter var det diverse val. SD fick inga av de platserna.

  Olle Moln-Teike Ledamot KS

 • SD ledamöter fick hotbrev!

  Av Admin den 24 december, 2018
  0

  God Jul och gott nytt år Sverigevänner.

  I skrivande stund saknar Sverige fortfarande en regering…  Samarbete med Sveriges tredje största parti är som standard, inte tänkbart fastän SD är det parti som ökade mest i valet 2018 och Habo röstade på riksnivå hela 20.01% för SD. Länk till resultat på riksnivå

  Däremot har Habo bytt till den nya fullmäktige och där majoriteten delat ut nämnderna i Habo kommun till vad dom godtyckligt tycker är lämpligt, och efter antal mandat, samt att nämnderna är tillsatta så att allt fungerar.

  Som vanligt när det gäller SD under valrörelsen, skriver media mycket om SD Habo som inte stämmer, och utan att ha kontrollerat fakta eller att ha källkritik, och en ”politiker” lyckades med sitt mål genom att sprida desinformation om SD Habo, för att få en stol ”mandat”  i fullmäktige för egen vinning, med obetydligt inflytande i kommunen, och obefintligt inflytande på riksnivå, på SD Habo´s bekostnad.

  Nåväl, SD Habo kan med gott samvete säga att vi har 14 kandidater godkända, utan politiska vildar som inte reder ut det där med att föra SD politik, och vi stod väl rustade inför valet oavsett vad media skrev.

  Länk till godkända kandidater   Länk till jp.se som glömt kolla källa och fakta igen…

  SD Habo tackar för förtroendet från väljarna, och kommer under den nya mandatperioden att jobba med fyra riktiga ledamöter då det är full fart på SD, för ett Sverigevänligt Habo.

   

  De fyra ledamöterna på årets sista fullmäktigemöte.

   

  Det var även avslutning och avtackning för den gångna mandatperioden, för mig på miljönämnden, samt fritids & kulturnämnden.

   

  Det har varit ett antal utbildningar och fler kommer.

   

  SD Habo fullmäktigeledamöter fick ett hotbrev från en politiker!


  Försenat julbord!

  Den nya vänsterliberala majoriteten har ett förslag att ta bort insynsplatserna detta är ett hot mot den demokratiska insynen i kommunens verksamhet. Detta är en krigsförklaring som HD kommer försvara oss emot. Om insynsplatserna tas bort i KS, bun samt socialnämnden kommer HD försvara oss i detta krig.

  Våra anfallsvapen kommer vara under decembers KF kommer vi ha egna namn till alla val allt för att försena KF.

  Vi kommer 27/11 att begära votering på alla ärenden. Vi kommer även begära votering på justerare. Samt även på dagordningen.

  Nu är det upp till KF ledamöter att visa att de är sanna demokrater.

  Annars kommer vi få rekordlånga möten under hela denna mandatperiod. Detta är inget som någon vill nu är det upp till KF ledamöter 12/12att avgöra detta.

  Redan 27/11 kommer jag ställa en interpellation om förslaget om borttagande av den demokratiska insynen i kommunen. Då har KF:s ledamöter chansen att förkasta detta kommunistiska förslag.

  Med vänlig hälsning,

  Morgan Malmborg

  Habodemokraterna


  Det är mycket sorgligt att detta har hänt, och våra ledamöter tar det som ett dåligt skämt.

  Hotbrevet han beskådas i sin helhet med tanke på integriteten för alla ledamöter, om ni kontaktar mig på min mail: joakim.lindblom@sd.se

   

  Joakim Lindblom (SD) Habo.