Sverigedemokraterna i Habo | Sida 5

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till Sverigedemokraterna i Habo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Olle Moln-Teike

Ordförande Habo/Mullsjö

0734-072366

olle.moln.teike@sd.se

 • Fritids & kulturnämnden 19 september 2017

  Av joakim.lillamon den 12 oktober, 2017
  0

  Nämnden beslutade att byta namn på ”Kammabacken ” till nedre och övre Kammabacken som underlättar för blåljusmyndigheteterna då järnvägstunneln är avstängd för biltrafik.

  Septembermötet hölls på slättens idrottsplats hos föreningen Habo friidrott. Föreningens ordförande berättade om historian bakom föreningen samt deras aktiviteter och om upprustningen av anläggningen, och med en vattengrav kan större tävlingar anordnas. Medlemsantalet ligger runt 300 medlemmar och ett stort antal ungdomar är aktiva.

  En för sent inkommen ansökan om lokalt aktivitetsstöd godkändes då nämnden gärna vill hjälpa idrottsföreningar i kommunen.

  Ett medborgarförslag ”broar över vätterbäckarna” beslutades att inte gå vidare med, då området är naturreservat och att ingen markägare ställde sig positiv.

  http://www.habokommun.se/contentassets/5399717e17f743c2b72ca7c984958328/protokoll-2017/fk170919.pdf

   

  Vi Sverigedemokrater tycker det är mycket bra med medborgarförslag och tar gärna emot medborgarförslag vi kan föra vidare för att få en bra kommun till invånarna.

  Detta är absolut kommunens bästa nämnd att jobba med, där alla alltid är positivt inställda för att hjälpa föreningar och ungdomar.

   

  Joakim Lindblom (SD) ersättare, och för detta möte sittande som ordinarie ledamot.

 • Kommunstyrelsen den 13 september 2017

  Av joakim.lillamon den 22 september, 2017
  0

  Mötet började med att Barn och utbildningschefen rapporterade om det ekonomiska läget för förvaltningen.

  Efter det kom Bengt Fransson VD för de kommunala bolagen. Informerade om de pågående projekten, Byggnationen vid Gröne vägens skola hade vunnit laga kraft så Habo bostäder skulle inkomma med ett rivningslov. Malmgården kommer att bli färdigt runt februari nästa år. Där 11 av 21 lägenheter är reserverade för nyanlända. Habo Energi och Jönköping Energi bildar ett gemensamt bildar ett gemensamt kommunikationsoperatörs bolag.

  Därefter kom det ett förslag från förvaltningen om att göra om Hagabodaskolans kök till ett tillagnings kök. Något som vi inom SD har motionerat om. Vi ser till vikten och fördelarna av att maten lagas på plats i den mån det är möjligt.

  Kommunen fick därefter stoppa utbyggnaden av kommunala anläggningar på lilla Bränninge. Detta för att kommunen är i stort behov av mark för skolor och förskolor och måste lösa det innan området fortsätts att exploateras.

  Munkaskogs föreningen hade inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen. I princip samma sak som sades i fullmäktige den sista augusti. Kommunens hållning har inte ändrats. Föreningen tillåts att nyttja fastigheten (Hyresfritt) med ingen uppsägnings tid i avtalet. Om dom inte tecknar avtalet skall dom avyttras vid årsskiftet.

  Kommunen tackade nej till att ha en vänort med Borodyanka i Ukraina.

  Kommunstyrelsen skickade en skrivelse till länsstyrelsen att Habo kommun endast kan ta emot 15 nyanlända nästa år. Anledningen till detta är för någon har överklagat modulerna vid Hjo/Kråkerydsvägen och fått igenom det till länsstyrelsen. Därför anser kommunstyrelsen att länsstyrelsen borde sänka antalet. När jag frågade efter en handlingsplan för dom 15 fick jag till svars att det inte finns någon men att ”det går att lösa” i alla fall.

  Liberalernas motion om att ensamkommande som ljugit om sin ålder skall fortsätta att få gå i skola och bo på HVB hemmen lyftes bort från dagordningen. Trots att både Barn och social nämnden föreslagit avslag.

  Till sist kan det tilläggas att vår politiske vilde har överklagat att vi fick tillbaka vår plats i Budgetberedningen och Parlamentariska gruppen. Förvaltningsrätten delade inte hans åsikt om inhibition (att beslutet inte gäller under utredningstiden). Svaret att upphäva beslutet fick kommunchefen i delegation att besvara.

  Olle Moln-Teike SD Habo

 • Byggnadsnämnden den 7 september 2017

  Av joakim.lillamon den 22 september, 2017
  0

  Mötet började med att vi återremitterade ett medborgarförslag om att hastighets begräsningar vid Alléskolan skulle utökas efter 17:00 och ej under Juli månad. Nämnden ställde sig positiva men ville ha ett utlåtande från Barn och utbildningsnämnden först

  Vi gav ut en sanktionsavgift för olovlig fasadändring.

  Det gavs ett bygglov för enbostadshus och garage i Munkaskog.

  Strandskydd dispens gavs vid Gäbo för en tillbyggnad

  Ekonomin ser bra ut för Byggnadsnämnden.

  Det gavs i uppdrag att upprätta en ny detaljplan vid pendelparkeringen. I planen kommer även att huset (Gamla stins huset) att inkludera och en bit bort.

  Olle Moln-Teike Ersättare Sd Habo

 • Studiebesök i Vallastaden den 6 september 2017

  Av joakim.lillamon den 22 september, 2017
  0

   

  Vi i byggnadsnämnden var på besök på bostadsmässan i Linköpings nya stadsdel ”Vallastaden”. Där man har byggt väldigt annorlunda jämfört med hur det ser ut för övrigt i Sverige. Väldigt blandad bebyggelse och dessutom byggt väldigt snabbt. Det var ej färdigställt. Om Habo kommer ta efter dessa idéer får tiden utvisa. Även om det var väldigt unikt nu kan man undra hur det ser ut om 10 år.

  Olle Moln-Teike Byggnadsnämnden SD Habo

 • Miljönämnden 5 september-oktober 2017

  Av joakim.lillamon den 22 september, 2017
  0

  Miljönämnden beslutade att ställa sig positiva till en ny bergtäkt i Apelskift för att kunna försörja ombyggnad av väg 47/26 med material.

  Miljönämnden lämnade ett yttrande om samrådsplanen på Bränninge och del av stora kärr.

  I övrigt ekonomi och styrkort, man kan läsa mer om på kommunens hemsida eller länk här under.

  Länk till protokoll augusti.

  Länk till protokoll  september saknas i skrivande stund.

  Joakim Lindblom (SD) ersättare.