Sverigedemokraterna i Habo | Sida 47

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till Sverigedemokraterna i Habo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Olle Moln-Teike

Ordförande Habo/Mullsjö

0734-072366

olle.moln.teike@sd.se

 • Insändare JP 6/8

  Av hans den 8 augusti, 2015
  0
  0

  Du har fel värdegrund, det är ett vanligt begrepp man möts av när man säger att man är Sverigedemokrat, Vad är det då för fel värdegrund man har? Att man anser att skola, vård och omsorg skall prioriteras framför den nu extrema invandring som sker. Jag anser inte att det är en oskälig prioritering att göra. Om det nu innebär att man har fel värdegrund så kan man undra över vad som är rätt värdegrund? Politik handlar om resursfördelning. Man måste förstå att det finns en begränsad del resurser. Kan man inte ta hand om de som redan bor här först? Göra ett uppehåll i asylinvandring så vi får andrum att ge dom som sökt asyl en chans att bli del av samhälle, samt att återställa en bra välfärdsstat Istället skall man slå rekord efter rekord i asylsökande. Detta på bekostnad på alla som bor här, varför kan inte invandringen i landet lagom var just det, lagom. Men för att kunna ge framtiden något hopp så är den enda vägen, den Sverige vänliga vägen.

  Olle Moln-Teike SD Habo

 • STUDIEBESÖK PÅ HABO KOST 3/7

  Av hans den 5 juli, 2015
  0
  0

  Ett studeibesök på Habo kost 3/7
  Idag fick vi äran att komma på studiebesök hos Habo kost. Vilket är kommunens centralkök. Habo kost som gör dryga 1700 portioner mat. De gör en massa utskick dagligen till flera skolor, förskolor, äldreboende m.m. samt  driver resturangen ”Kärrsliljan”. Var rätt imponerade att se hur väl logistiken fungerar. Verkar flyta på bra. Vi fick en bra guidad tur av Kostchefen, som visade verksamheten väldigt bra. Men i stora drag, så var det kul att höra att de gjorde mycket för sina gäster både unga som gamla. Ett stort tack till Kostchefen som tog sig tid att visa oss runt och svara på våra frågor.

  Hans Kåremalm och Olle Moln-Teike SD Habo

 • Barnslig politik

  Av administrator den 3 juli, 2015
  0

  Under Almedalen presenterades ett program för att förbättra politiken för barnen. Utifrån ett barnperspektiv på ett antal områden från födsel till skolgång.

  Från länet var ett tiotal medlemmar som besökte Almedalen i år..

  image

 • SOCIALNÄMNDEN 3/6

  Av hans den 12 juni, 2015
  0
  0

  Socialnämnden 3/6
  Då har månadens Socialnämndsmöte ägt rum.
  Vi fick träffa
  1.Den nya omsorgschefen
  2.HR konsult som gick igenom Arbetsskador och tillbud
  3.Barn och ungdomssamordnaren
  4.Den nya enhetschefen för flykting och integration
  Den sistnämnda gav lite information om hur det ser ut i med Habos flykting verskamhet
  2013: ”Tog vi emot 6 st”
  2014: ”Tog vi emot 20 st”
  2015: Hittills 11st
  Så kallade Ensamkommande barn (EFB)
  Finns ”i dagsläget 22 ungdomar”
  Det kommer att rekryteras 7 st personal (Finns redan 1 anställd) för 10 st EFB till det nya hvb-hemmet på ringvägen, som beräknas vara färdigt för drift tills december. Till våren kommer det att utökas med ytterligare 10 var då man behöver mer personal , ev inte 8 till man kanske klarar sig med någon mindre. Detta ses som en riktigt bra affär eftersom det är staten som står för alla driftskostnader och inte kommunen. Men skattepengar är fortfarande skattepengar.
  Det bör tilläggas att Habo faktiskt bidrar med att ta emot riktiga flyktingar så kallade kvot flyktingar. Vilket varit 8 st och det skall komma en familj till i september eller oktober. Vilket man anser borde räcka med tanke på hur ekonomin ser och tillgängligheten till bostäder. Men så anser inte övriga politiker. Habo skulle även ta hand om utslussningsverksamheten från och med 1 juli.
  Sedan kom ”månandsuppföljning maj” vilket hade ett ”prognostiserat helårsresultat” på ett underskott 593 000 kr. Vilket är en rejäl skillnad från föregående prognos vilket hade ett underskott på över 6 miljoner. Detta har man gjort genom att räkna upp en förtjänst på EFB, man har alltså inte gjort några ändringar i övrigt. Vilket menas att socialnämnden räknar med att statens pengar för EFB skall täcka det övriga underskottet.
  Efter det kom Folkpartiets motion ”om det psykiska välbefinnat hos Habos unga”, socialnämnden kom fram till att det man skulle undersöka om det fanns möjlighet för Habos ungdomar att ta del av Jönköpings ungdomsmottagning.
  Tills sist fick lite information om personalsituationen.

  Olle Moln-Teike Ledamot i Socialnämnden för SD

 • KOMMUNSTYRELSEN 27/5

  Av hans den 3 juni, 2015
  0
  0

  KOMMUNSTYRELSEN 27/5

  Det var 2 stora punkter.Den nya majoriteten samt alliansen vill i den nya rambudgeten  spara 4.5 miljoner inom Bun. Detta kommer innebära större klasser  i skolan samt lägre bemanning inom  förskola.

  Alla partier utan SD vill bygga ut parkeringen vid kommunhuset till en kostnad på 350 000kr.

  Samtidigt vill man skjuta på investeringen av en ny förskola i Fagerhult till 2017, barnen går nu i baracker som är  mycket dåliga. Denna investering är mycket akut.

  Man har även skjutit upp investeringen av en ny läktare samt ventilation i sporthallen.

  Sedan fick vi besök av nya socialchefen Betty Svensson, Betty sa att vi har mycket för hög bemanning inom omsorgen, fullmäktige har anslagit en bemanning på 0.67 men enligt Betty ligger den på 0.8 så nu skall bemanningen minskas rejält. SD har föreslagit  en bemanning på 0.71. Det nya HVB hemmet för ensamkommande flyktingbarn skall ha en bemanning på 0.85 enligt ekonomiansvarig på socialkontoret.

  Morgan Malmborg