Sverigedemokraterna i Habo | Sida 46

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till Sverigedemokraterna i Habo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Olle Moln-Teike

Ordförande Habo/Mullsjö

0734-072366

olle.moln.teike@sd.se

 • Barn och Utbildningsnämnden

  Av karemalm den 31 januari, 2015
  0
  0

  Rapport från BUN:s Utbildning och Sammanträde 2014-01-20

  Efter lunchen på ”Stationen” i Habo samlades den nya BUN -sammansättningen bestående av tre S, två KD, två M, en C och en SD tillsammans med ett antal ersättare och kommunala tjänstemän i ”Vänstra salen” för genomgång av bestämmelser.

  Den utomordentliga Intendenten Marie Skarp, en klar tillgång för BUN, fixade kaffe, läsplatte-beställningar och pappersutdrag.

  Klockan Sjutton satte vi oss vid bordet, alla nio, och ersättarna och insynarna bakom för att genomföra de första av Nämndårets beslut.
  Föredragningslista, i huvudsak information för Nämnden:
  Aktuell betygsstatistik och uppföljning av resursförstärkning Besök av utvecklingsledare Johnny Nilsson, rektor Katarina Levenby och biträdande rektor Malin Håård
  Ekonomisk månadsrapport Besök av ekonom Mona Ljunggren.
  Översyn av förskolans organisation
  Val av ersättare till presidiet
  Uppdrag för kontaktpolitiker/nämndrepresentanter i lokala styrelser
  Val av representanter till skyddskommittén, folkhälsorådet och kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning
  Uppföljning av intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2014
  Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2015
  Kulturskolans lokaler
  Informationsärenden, Anmälningsärenden, Avslut Kl. 19:33
  Pkt 1: Angående uppföljning av de elever som inte behagar komma till skolans lektioner är något där jag senare kommer att ställa fråga om konsekvenser för eleverna och deras föräldrar till BUN:s förvaltningschef och Hagabodaskolans rektorer om.
  Pkt 5: Jag skall representera BUN vid Bränninge Skolors föräldra-och föreningsmöten. Ersättare Johan Airaksinen.
  Pkt 10: Matsituationen på Alle’skolan beslutades utredas nästföljande dag av grupp under ledning av Werthe’n (v ordf.)!

  Lennart Karlsson SD:s ledamot i BUN

 • 20/1 -15 Fritids och Kulturnämnden

  Av karemalm den 20 januari, 2015
  0

  Mötet började med en presentatiom och en inblick av hur stor nämnden är.

  Vi valde ersättare till presidiet. Det valdes även ledamöter occh ersättare till

  Kommunalarådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning

  Folkhälsorådet/drogförebygganderådet

  Konstgrupp där jag fick en plats:)

  Till sist till gatunamnskommittè.

  Alla ordinarie ledmöter fick erbjudande om en prenumeration av Dagens samhälle.

  Nästa punkt var en intern kontrollplan för 2015 , så att vi kan se att allt går rätt till.

  Ansökningar för föreningsanslag 2015 godkändes , dessa är på 185000kr plus 15000kr till föreningar med verksamhet för funktionshindrade.

  LUF ( liberala ungdomsförbundet) hade inkommit med en ansökan om startbidrag även denna godkändes med 4000kr.

  Den ekonomiska rapporten var tillfredställande där det var ett + på ca 100000kr för 2014, budgeten för 2015 är ca 15 miljoner.

  Jag har  undrat ett tag vad det är för röda och blå lappar som sitter  på våra lyktstolpar här i Habo, det fick jag svar på idag. Det är motionsspår uppsatta tillsammans med Habo 4:an.

  Jag tycker att det var ett otroligt intressant möte och att alla ledamöter var jättetrevliga.

  Tack för ordet

  Hans Kåremalm

  Fritids och Kulturnämnden Habo

 • VAD HÄNDER I HABO?

  Av den 31 december, 2014
  0

  VAD HÄNDER I HABO?

  Alla partier i Habo är överens om att vi måste hjälpa flyktingar. Den stora frågan är hur många vi skall ta emot i Habo? Sd är det parti som har den mest humana människosynen för vi vill hjälpa flest flyktingar främst i närområdena.

  Habo ökar sitt mottagande under 2015 från 30-40st.

  Antalet ensamkommande ökar från 6-11 st platser detta motsvarar en ökning av ensamkommande från ca 15-25st per år. Så ca 65 asylsökare kan komma till Habo under 2015.

  Det tragiska är att övriga partier skäms över deras egna politik och gör allt för att mörka vad som händer, kd är värst detta parti som borde ha kristna förtecken är värst de ljuger om sanningen. Bla en vecka före valet hade kd en helsida i Habo nytt där de påstod att sd ljuger om kostnaden för asylboende på ringvägen vi har sagt att kostnaden blir 14-16 miljoner. Kd påstod att kostnaden blir 8 miljoner. När budgeten anslogs i november anslogs 14.6 miljoner till detta bygge som ökar Habos redan höga skuld.

  Habo kommun har en frågepanel där invånarna kan ställa frågor till politiker. En fråga va om det skall bli flyktingförläggning på motell västgöte. Jag svarade först att jag fått flera tips om detta men att det skall drivas i privat vinstintresse. Åke Lundgren (kd) påstod att detta va en skröna från sd. Den 17 december kom ett bygglov från ägaren av väst göte som planerar att bygga om till flyktingmottagning. Återigen fick sd rätt ! Hur många som skall bo där vet jag ej.

  11 December hade fullmäktige ett extra ärende att Habo kommun skall gå i borgen för Habobostäder med 20 miljoner bla skall man köpa gamla hotellet som även det planeras att bli mottagning av flyktingar.

  Habo Kommun skall anställa en samordnare som skall sköta flyktingmottagningen till detta anslogs 700 000kr i budgeten.

  Det som även skrämmer är det politiska hyckleriet utåt sett är alla för dessa flyktingsatsningar utan sd. Men internt låter det helt annat bla Thomas Werthèns uttalade på kommunstyrelsen 26 november, då sa han i samband med avtalet om ensamkommande, att vi måste skriva ett avtal annars kan vi få vad som helst. Vad menar Thomas med vad som helst ? handlar det inte om människor? jag som sverigedemokrat skulle aldrig uttrycka mej så, det märkliga va att ingen från (s) (fp) eller (kd) sa något.

  Morgan Malmborg

 • GOD JUL

  Av den 23 december, 2014
  0

  Vi i Sverigedemokraterna Habo önskar er alla en god jul och ett riktigt gott nytt år

 • ASYL KLOCKAN

  Av den 20 december, 2014
  0

  Även Habos ”asylklocka” tickar i allt snabbare takt

  Från talarstolen i kommunfullmäktige försökte jag ge en bild av asylindustrins kostnader. Då var det ständigt återkommande argumentet ”Man kan inte använda rikssiffror”. Man menade även på att ensamkommande asylsökare endast skulle vara en vinst eller plus minus noll affär. När det i riket i övrigt kostar minst 1.200.000 kronor per asylant och år vilket ger ett underskott för kommunen på ca. 500.000 per person så viftas det bort med att man inte kan använda rikssiffror. Därför vill jag återge min uträkning till allmän beskådan här på hemsidan. Passar på att ställa mig frågande till hur de övriga partiernas politiker kan vara så säkra på att vi Habo skulle få betala mycket mindre till våra ensamkommande än övriga Sverige.

  Staten skjuter till 1900 Kr om dagen:
  365×1900 = 693.500 kr

  Beräkningar visar som jag tidigare nämnde att ensamkommande asylsökare kostar 1.200.000 om året.
  1.200.000/365 = 3288 kr

  Om man då smidigt och enkelt räknar kostnad mot bidrag så ser man tydligt att man bör använda rikssiffror även i kommunen.
  3288-1900 = 1388 Kr.

  Enligt ovan utförda beräkningar så kan man med en enkel ekvation se att det minus som övriga partier förnekar framstår klart.

  1388×365 = 506.620

  Det innebär alltså att man går 506.620 kr minus per ensamnkommande och år, med en viss plus minus diferens. Skall vi då härbärgera 10 stycken asylanter så blir det en kostnad på.

  506,620×10 = 5.066.200 Kr

  Man kan då ställa sig frågan varför de övriga partierna är så säkra på att just Habo kommer tjäna på asylindustrin, fast det är klart om man inte använder rikssiffror så kanske man kan räkna ut saker annorlunda.

  För att gå vidare till nästa gren av asylindustrins träd i Habo så skall vi även ta emot 40st. asylsökare per år. Enligt en färsk undersökning från en av våra medlemmar står redan 350 personer i Habos bostadskö. Dock så framgår det i de svar vi fick att asylanterna skall få företräde, om man vände på steken och gav lägenheter åt svenskar först skulle det bli ett fruktansvärt oväsen om diskriminering hit och dit samt att POLITISKT KORREKTA  skulle gå i taket. Men om diskrimineringen drabbar svenskar så är det ingen som direkt lyfter på ögonbrynen, mest av rädsla för de olika åsiktsstämplar som vi ständigt beläggs med.

  I skrivande stund finns det 18 lediga jobb i Habo enligt arbetsförmedlingen, de flesta av dessa kräver speciell utbildning och goda kunskaper i svenska. Med andra ord så finns det heller inga jobb vi kan tilldela asylanterna, det innebär att vi får flera människor som blir beroende av en redan ansträngd välfärd.

  // JOHAN AIRAKSINEN