Sverigedemokraterna i Habo | Sida 46

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till Sverigedemokraterna i Habo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Olle Moln-Teike

Ordförande Habo/Mullsjö

0734-072366

olle.moln.teike@sd.se

 • HABO MARKNAD 30/5

  Av hans den 27 maj, 2015
  0
  0

   

  Vi hälsar er hjärtligt välkomna till vårt tält som vi kommer att vara uppställt vid Falksrondell.

  Här får ni träffa och prata med några av våra förtroedevalda.

   

  Varmt välkomna till Habos enda oppositionsparti

 • KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 21/4

  Av hans den 21 april, 2015
  0
  0

  Idag var det dags för vårat månadsmöte.

  Första punkt var information från biblioteket, de berättade lite om bibliotekslagen det var inte så många paragrafer som jag hade stött på tidigare. Bland annat att biblioteken skall vara demokratiska och ha utbud så att alla medborgare ska kunna bilda sig en egen uppfattning.  Det skall även finnas litteratur på minoritetsspråken i Sverige.

  Bibliotekets besökare ökade med 14% under 2014, det är positivt men vi hoppas på en större ökning de kommande åren.

  En biblioteksplan finns och det är 8 prioriterade områden

  Interiör

  Meröppet

  Barn och unga

  Läsning och medier

  Teknik, it, digital

  Virituell och fysisk mötesplats

  Tillgänglighet

  Samverkan.

  Sedan var det dags för mål och satsningar för kultur och fritidsnämnden, där vi pratade om bla tillgänglighet för äldre ute i naturen och att vi vill ha det lättare att komma till fornminnen och fornlämningar. Där skrevs det in öka tillgängligheten även bevaka och bevara fornminnem och fornlämningar.

   

  ABF hade inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd gällande Kvinnligt nätverk för invandrar kvinnor. Detta yrkade jag avslag på pga att kommunen redan bidrar till olika projekt för stöd till invandrare.

  Tyvärr avslogs mitt yrkande då de andra partierna yrkade bifall, ABF får 4000kr till detta projekt

   

  Tack för ordet

  Hans Kåremalm

   

   

 • RÄTT RAD HABO-PROMENADEN 15/4

  Av hans den 21 april, 2015
  0
  0

  Rätt rad på tipspromenaden med Sverigedemokraterna 15/4
  Fråga 1.Ordförande Clement Attlee från Labour (1)
  Fråga 2.Eldas bl. a med fruktkärnor från Ekströms (2)
  Fråga 3.Södra halvklotet förutom Galapagos (X)
  Fråga 4.Över 11000 (1)
  Fråga 5.Krigsguden Tyrs, som blev av med en hand (2)
  Fråga 6.Hammel (X)
  Fråga 7.Hans båglampa 1809 började utveckla lyse (1)
  Fråga 8.Habo Kyrka (2)
  Fråga 9.Näs by, Visingsö (x)
  Fråga 10.Lågt, bakom dig (1)
  Fråga 11.30 st (2)
  Fråga 12.6:e Juni 1944 (X)
  Skiljefråga. 615 st enkroner

  Mvh

  Olle Moln-Teike

 • HABO PROMENADEN 15/4

  Av hans den 14 april, 2015
  0
  0

  VARMT VÄLKOMNA

  Sverigedemokraterna i Habo kommer att ha hand om Habo promenaden den 15/4 Kl 17:30.

  Start är vid blåtorget.

  Vi bjuder på kaffe samt att ni kan samtala med några av våra förtroendevalda

  Än en gång varmt välkomna

 • SOCIALNÄMNDEN 1/4

  Av hans den 14 april, 2015
  0
  0

                                                                                                    Socialnämnden 1/4

  Efter mötets öppnande, så fick vi presentation av den nya enhetschefen för funktionshinderomsorgen, samt från den nya medicinskt ansvariga sjuksköterskan. Därefter kom den dystra ekonomin, socialnämnden beräknar göra ett underskott på ca 10 miljoner kr. Detta underskott är huvudsakligen vikarie kostander. Trots detta belyste ordförande att personal bemanningen var för hög, med andra ord för mycket personal. Samt att med det rådande ekonomiska läge att det inte finns utrymme för budgetökningar.

  Det gavs även information angående ”Redovisning statistik – andel timvikarier samt redovisning av sjukstatistik 2014.”. Gavs direktiv om vem/vilka som skulle få ta in timvikarier.

  Därefter beslutades det om nya riktlinjer för alkoholservering, bland förändringarna så kan man numera söka tillstånd för att ha öppet till klockan 02:00.

  Lite innan mötets slut informerade socialchefen om att dom håller på att rekrytering med bland annat nya enhetschefer.

  Olle Moln-Teike SD Habo