Sverigedemokraterna i Habo | Sida 4

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till Sverigedemokraterna i Habo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Olle Moln-Teike

Ordförande Habo/Mullsjö

0734-072366

olle.moln.teike@sd.se

 • Jimmie Åkesson angående barnäktenskap.

  Av joakim.lillamon den 29 mars, 2018
  0

  SD Habo, jobbar mycket och ofta för ett Sverigevänligt Habo!

  Fastän en politisk vilde på ett SD mandat, inte är representerad i kommunen

  och inte har något att erbjuda på riksnivå, sprider falsk information!

  Detta är att missbruka folkets förtroende på ett SD mandat!

  Se filmen om Jimmie Åkessons åsikt angående ”barnäktenskap”.

 • Jimmie kommer till Jönköping

  Av joakim.lillamon den 13 mars, 2018
  0

  Anmälan till bjorn@forsell@sd.se

  Mötet är den 20/3 kl. 19:00 i Stugan Stadsparken i Jönköping!

  ALLA MEDLEMMAR är välkomna!

  Vänligen Björn Forsell
  0768 42 40 40

 • Byggnadsnämnden den 8 mars

  Av joakim.lillamon den 8 mars, 2018
  0

  Byggnadsnämnden den 8 mars

  Mötet började att vi beviljade en liten strandskyddsdispens för ett pumphus till en Swimmingpool.

  Efter det gav vi ett positivt förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus i Svenshult.

  Ärendet efter ville förvaltningen avslå förhandsbeskedet för nybyggnation av enbostadshus i Tumbäck. Då det fanns oklarheter så bordlades ärendet och sköts fram tills nästa möte.

  Sista ärendet rörande byggnation var ett avslag på ett bygglov i Fagerhult. Det blev avslag då det stred mot gällande detaljplan. Dock så har tidigare politiker i byggnadsnämnden beviljat det till grannar och därmed brutit mot detaljplanen. Vi skickade med förvaltningen att man skulle se över detaljplanen, dock så hamnar det väl långt ner på arbetsordningen.

  Olle Moln-Teike Ersättare SD

 • Kommunstyrelsen 7 februari 2018

  Av joakim.lillamon den 6 mars, 2018
  0

  Kommunstyrelsen 7 februari 2018

  Detta mötet var lite längre än vanligt.

  Det började med en väldigt intressant presentation från räddningstjänsten om deras arbete.

  Mer info här http://habokommun.se/globalassets/raddningstjansten/verksamhetsberattelse-habo-2016.pdf

  Rapporterades om ekonomin vilket så bra ut för 2017, totalt sett går det bra för kommunen, barn och utbildningsförvaltningen går back med 10 miljoner Även bolagen går hyfsat.

  Information av översiktsplanen fick vi också, finns att läsa här! Medborgardialog

  Grön handlingsplan var nästa ärende som antogs, något som man reagerar på när man läser handlingen är att en Grön handlingsplan som skall vara ”ett ramverk för landskapsplanering av offentliga naturvårdsinsatser” som innebär att man bland annat ska åtgärda hinder för utter på kommunalväg. Är att man skall dra in mångkultur i dokumentet, att man skall bland annat vända sig till ”elever inom SFI” och ”ensamkommande flyktingbarn”, vad har detta med naturvårdsinsatser att göra? Läs själv!  Grön handlingsplan

  Efter det diskuterades framtidsplaner för kulturskolan och fritidsgården. Det som var mest på tapeten var Spinnet, där bland annat vårt förslag om teknikgård nu hamnar. Vad övrigt hamnar är dock ej fastställt ännu. Men det tyder på att det kommer att hamna på spinnet.

  Det gicks igenom lite formalia och motioner. Motionerna kommer upp till fullmäktige.

  Till sist hade vi ett extra ärende om biogas. Då det var mycket synpunkter på förslaget så sköts det fram tills nästa möte.

  Olle Moln-Teike Ersättare för SD i kommunstyrelsen.

   

 • Fritid- och kulturnämndens möte januari 2018.

  Av joakim.lillamon den 1 mars, 2018
  0

  Fritid- och kulturnämndens möte januari 2018.

  En liten sammanfattning av första mötet på det nya året.

  Vi gick igenom den interna kontrollplanen för nämnden. Den såg bra ut och vi beslutade att jobba efter den.

   

  • Föreningsanslagen för 2018 gicks igenom och godkändes. SD ställde lite frågor.

   

  • Investeringsbidragen 2018 gicks igenom. Även här ställde SD en fråga angående Aledals IK:s verkstamhet.

   

  • Sedan 2013 har föreningar möjlighet att söka bidrag för bespisning i samband med läger och idrottsskolor. Beloppet för 2015 var 15 kr per deltagare och dag. Vi beslutade att 15 kr skulle gälla även för 2018.

   

  • Habo Wolley ansöker om ett bidrag på 40 000 kr. Föreningen är inte bara en idrottförening utan även ett socialt projekt där de bland annat engagerar sig i att främja integrationen av nyanlända. De har även riktad verksamhet mot ensamkommande flyktingungdomar. Dessa kostnader vill Habo Wolley inte lägga på sina medlemmar och söker därför bidrag. SD tycker att detta är ett mycket bra projekt men påpekade att det även finns svenska barn och ungdomar som inte har möjlighet att träna på grund av att familjen inte har en ekonomi som tillåter detta. Övriga partier ansåg att svenska barn/ungdomar kan söka pengar på annat håll, t ex Majblommeföreningen. Det beslöts att Habo Wolley får 40 000 kr i bidrag.

   

  • Under året har revisorerna löpande följt fritids- och kulturnämndens arbete genom bland annat protokollsläsning, dokumentstudier och andra granskningsaktiviteter. En av de iakttagelser som gjordes var: ”Fritids- och kulturnämnden fungerar väldigt bra. Det väl fungerande arbetet är dock starkt beroende på förvaltningens duktiga personal.

   

  Mari Larsson Sd