Sverigedemokraterna i Habo | Sida 4

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till Sverigedemokraterna i Habo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Olle Moln-Teike

Ordförande Habo/Mullsjö

0734-072366

olle.moln.teike@sd.se

 • Studiebesök i Vallastaden den 6 september 2017

  Av joakim.lillamon den 22 september, 2017
  0

   

  Vi i byggnadsnämnden var på besök på bostadsmässan i Linköpings nya stadsdel ”Vallastaden”. Där man har byggt väldigt annorlunda jämfört med hur det ser ut för övrigt i Sverige. Väldigt blandad bebyggelse och dessutom byggt väldigt snabbt. Det var ej färdigställt. Om Habo kommer ta efter dessa idéer får tiden utvisa. Även om det var väldigt unikt nu kan man undra hur det ser ut om 10 år.

  Olle Moln-Teike Byggnadsnämnden SD Habo

 • Miljönämnden 5 september-oktober 2017

  Av joakim.lillamon den 22 september, 2017
  0

  Miljönämnden beslutade att ställa sig positiva till en ny bergtäkt i Apelskift för att kunna försörja ombyggnad av väg 47/26 med material.

  Miljönämnden lämnade ett yttrande om samrådsplanen på Bränninge och del av stora kärr.

  I övrigt ekonomi och styrkort, man kan läsa mer om på kommunens hemsida eller länk här under.

  Länk till protokoll augusti.

  Länk till protokoll  september saknas i skrivande stund.

  Joakim Lindblom (SD) ersättare.

 • Studiebesök på spinnet i Habo 4 sept 2017

  Av joakim.lillamon den 22 september, 2017
  0
 • Socialnämnden den 30 augusti 2017

  Av joakim.lillamon den 5 september, 2017
  0

  Två nya chefer presenterades. Det var Karin Melin, enhetschef för hemtjänsten och Ingela Everland, enhetschef särskilt boende.

  Carina Bergman har hoppat in som tillförordnad förvaltningschef efter att tidigare chef, Betty Svensson har lämnat sitt arbete i kommunen.

  Månadsuppföljningen med prognos för helår 2017 presenterades och den indikerar på en avvikelse jämfört med budet om -6 005 tkr. Den största posten är äldreomsorgen . Socialnämnden beslutade att inte minska bemanningen nattetid under 2017 på särskilt boende utan begär ett tillägssanslag på 4 555 tkr. Kostnaden för särskilt boende är per brukare och år 945 tkr.

  Socialnämnden har under våren arbetat med att finna åtgärder för budgetanpassningen 2017. I prognosen för 2017 har hänsyn tagits till de beslut rörande budgetanpassningen 2017 som socialnämnden fattade beslut om den 14 juni 2017.

  Ett av besluten var att sänka bemanningen nattetid på särskilt boende om larmsystemet fungerar. Detta skulle ge en ekonomisk effekt 2017 på 400 tkr. Nu föreslås att nattbemanningen inte dras ned under 2017. Detta innebär att budgetunderskottet för äldreomsorgen istället uppgår till 4 555 tkr.

  Socialnämnden kan ta ut avgifter för bistånd som beviljas enligt SOL. Avgifter påverkar efterfrågan av omsorg och bidrar till finansiering av verksamheten. I Habo kommun är kostnaderna för äldreomsorgen högre än i liknande kommuner. Äldre personer i kommunen har ett tidigare inträde i äldreomsorgen än i andra kommuner. Föreslagen avgift är lägre än den avgift kommunen har laglig rätt att ta ut. Habo kommun har i jämförelse med andra kommuner låga avgiftsintäkter och hög efterfrågan på äldreomsorg. Förvaltningen föreslår att personer som beviljats bistånd enligt SOL ska betala för den tid som utförs i hemmet eller för den tid ledsagningen utförs. Förvaltningen föreslår vidare att avgift för dagverksamhet förblir oförändrad men att avgiften istället debiteras per besök.

  Tillförordnade förvaltningschef Carina Bergman berättar att förvaltningen har en mycket stabil chefsgrupp. Cheferna är mycket närvarande i det dagliga arbetet. Sommaren med semestervikarier upplevs ha fungerat mycket bra. Enheterna har ett bra samarbete när det uppstår situationer med för mycket personal genom att personal tillfälligt kan lånas ut till andra enheter där det finns tillfälliga behov istället för att ringa in timvikarier.

  Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny kringtidsmätning inom hemtjänsten.

  (SD) ställde frågan om förvaltningen har några planer på att fatta rambeslut inom hemtjänsten. Carina Bergman berättade att detta är något som diskuterats och att det finns flera fördelar.

  I extra mötet som var tvungen att hållas för att kommunal inte hade en giltig representant. Togs budgeten, Vi fick igenom att man inte sänkte bemanningen inom demensen innan ombyggnationen. Däremot kommer korttidsenheten att läggas ner. Vi kommer att komma med ett förtydligande med våra förslag inför budgeten för hela kommunen.

  Olle Moln-Teike, Mari Larsson SD

 • Byggnandsnämnden den 17 augusti 2017.

  Av joakim.lillamon den 4 september, 2017
  0

  Detta korta mötet innefattade att vi beslutade om ett tidsbegränsat bygglov för en parkering ute vid Furusjö.Vi gav bygglov för 8 parhus (32 lägenheter)

  Ett bygglov för 2 lägenheter

  Efter det tog vi budgeten.

  ”För övrigt modulerna till ny anlända vid Kråkeryd/Hjovägen är överklagade. Ombyggnationen på demensen skjuts fram på grund av för få och dåliga anbud.”

  Olle Moln Teike Ersättare för SD