Sverigedemokraterna i Habo | Sida 4

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till Sverigedemokraterna i Habo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Leontina Aurell

Ordförande: Sverigedemokraterna Habo/Mullsjö

leontina.aurell@sd.se

070 142 33 38

 

Olle Moln-Teike

Ledamot: Habo fullmäktige.

olle.moln.teike@sd.se

0734-072366

Joakim Lindblom

Ledamot: Habo fullmäktige, Gruppledare.

joakim.lindblom@sd.se

070 5120348

 • Nationaldagen

  Av Admin den 6 juni, 2019
  0

  Sverigedemokratena Habo önskar alla Sverigevänner en trevlig nationaldag!

 • Och nu blir det EU val i Habo

  Av Admin den 24 maj, 2019
  0

  Gå nu upp ur soffan alla Sverigevänner och lägg din röst på SD i EU valet den 26/5 !

  Läs gärna mer här på SD Riks. https://eu.sd.se/

   

  Utöver EU valet så jobbar SD Habo mycket med Habo kommun och alla nämnder som vanligt.

  Olle ställde i fullmäktige en fråga till socialnämndens ordförande, om  Habo har någon handlingsplan för is terrorister och om det finns några is terrorister i Habo.

  http://habokommun.media.fnf.nu/86/kommunfullmaktige_25_april_2019/20 

   

  Vi var även närvarande på Lions marknad i Habo.

  Tack på förhand för alla röster i EU valet!

  Joakim Lindblom SD Habo.

 • Studiebesök Teknikgården/Motorgården i Habo 2019-03-18

  Av Admin den 22 mars, 2019
  0

  Det började med en motion i kommunfullmäktige om lokal för teknikintresserade ungdomar år 2016, av Mari och Olle SD Habo.

  motion-om-lokal-for-teknikintresserade-ungdomar-sd

  Sedan augusti 2018 finns en lokal och en duktig föreståndare som byggt en verkstad för ungdomar där man håller på att bygga en epa-traktor/A-traktor från grunden av en gammal Volvo.

  http://www.habokommun.se/Uppleva–gora/teknikgardenmotorgarden/

  Magnus Lundin som även är föreståndare på ”Fritidsbanken Habo” är mycket driftig och har kontakt med en professionell A-traktorbyggare som ger goda råd tillsammans med  några företag som sponsrar med material och privatpersoner och föräldrar som delar med sig av sina kunskaper rörande motorer och bilar.

  Nyligen så blev förarstolen till denna bil ”möbeltapetserad” och fick ny klädsel.

  Tanken är att utöka verksamheten i Teknikgården för flickor och pojkar med t,ex datorverkstad och det som nu i teknikväg är lämpligt.

   

  Sverigedemokraterna Habo tackar för ett mycket trevligt och givande besök.

  Olle Moln Teike

  Joakim Lindblom

  Mari Larsson

   

 • Socialnämnden 5 mars 2019

  Av Admin den 14 mars, 2019
  0

   

  Minnesanteckning från socialnämnden möte den 5 mars 2019

   

  Lex Sarah

  Vi fick en genomgång på de Lex Sarah-ärenden som kommit in under 2018. Inget var av den grad att man rapporterat in till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

   

  Ekonomi

  Årets första prognos visar på helår ett totalt underskott jämfört med budget. Det fördelas sig så här:

  • Gemensamt äldre- och funktionshinderomsorg +1 000 tkr
  • Demensboende och äldreboende Eken och Björken -1 000 tkr
  • Hemtjänst dag -2 000 tkr
  • Hemteam, larm, korttid funktionshinderomsorg -200 tkr
  • Personlig assistans, daglig verksamhet, gruppbostad -600 tkr
  • Socialpsykiatri +600 tkr
  • Individ- och familjeomsorg +1 000 tkr
  • Summa: -1 200 tkr

   

  Utvärdering förenklad biståndsbedömning

  Förenklad biståndsbedömning innebär att den enskilde ansöker om serviceinsatser, det vill säga städ, tvätt, inköp och/eller matportion via en ansökningsblankett. Detta har använts i liten omfattning. Sex beslut har fattats om trygghetslarm och två beslut om hemtjänst i form av matportion.

   

  Uppföljning av beslutet om införande av hemsjukvårdsavgift

  I november 2017 beslutade kommunfullmäktige att från den 1 mars 2018 införa hemsjukvårdsavgift. I en jämförelse mellan perioden mars till december 2017 och samma period 2018 sjönk antalet inskrivna personer i hemsjukvården från 119 till 111 personer. Om det beror på införandet av avgift är oklart. Intäkterna var 260 000 kr brutto.

   

  Kontaktpolitiker

  Kontaktpolitiker syftar på att ledamöterna ska fördjupa sin kunskap om verksamheten. Det är 8 timmar per år som är avsatta till detta.

   

  Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar 2020

  Fördelningstalet för Habo är lågt, så lågt att Habo kommun ger bort sin andel till annan kommun i länet.

  Länk kallelse

  Länk protokoll

   

  Mari Larsson ordinarie (SD) Habo

  Manjit Sandhu ersättare (SD) Habo

   

 • Kommunfullmäktige 28 februari 2019

  Av Admin den 14 mars, 2019
  0

  SD Habo jobbar vidare.

   

  På kommunfullmäktige 28 feb lade SD Habo tre motioner samt en mycket intressant information från Polisen.

  Länk till information från Polisen

   

  Mari Larssons motion om införande av pris för god byggnadsvård och god arkitektur. Kommunbyggnadspris

  Länk till motion om Kommunbyggnadspris

  Motion

   

  Joakim Lindbloms motion om prioritering av bussgator.

  Länk till motion om bussgator

  Motion

   

  Olle Moln Teikes motion om kostpolicy kring matfett.

  Länk till motion om matfett

  Motion

   

  Se gärna hela fullmäktigemöte på kommunens hemsida.

  Kallelse

  Protokoll

   

  Joakim Lindblom SD Habo.