Sverigedemokraterna i Habo | Sida 3

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till Sverigedemokraterna i Habo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Olle Moln-Teike

Ordförande Habo/Mullsjö

0734-072366

olle.moln.teike@sd.se

 • Kommunfullmäktige 28 februari 2019

  Av Admin den 14 mars, 2019
  0

  SD Habo jobbar vidare.

   

  På kommunfullmäktige 28 feb lade SD Habo tre motioner samt en mycket intressant information från Polisen.

  Länk till information från Polisen

   

  Mari Larssons motion om införande av pris för god byggnadsvård och god arkitektur. Kommunbyggnadspris

  Länk till motion om Kommunbyggnadspris

  Motion

   

  Joakim Lindbloms motion om prioritering av bussgator.

  Länk till motion om bussgator

  Motion

   

  Olle Moln Teikes motion om kostpolicy kring matfett.

  Länk till motion om matfett

  Motion

   

  Se gärna hela fullmäktigemöte på kommunens hemsida.

  Kallelse

  Protokoll

   

  Joakim Lindblom SD Habo.

 • 42% av försörjningsstödet ”socialbidrag” i Habo 2018 gick till nya ”Haboinvånare”.

  Av Admin den 11 mars, 2019
  0
  Försörjningsstöd 2018 (tkr)
  Nyanlända 1 222
  Ensamkommande 498
  Övriga 2 458
  Totalt 4 178

  Källa Habo kommun.

 • BUN Habo 19 februari 2019

  Av Admin den 4 mars, 2019
  0
  Mötet började med en presentation av rektorerna på Alleskolan, Brännigeskolan, Hagenskolan och Hagabodaskolan. Infon var att flickorna har ofta högre betyg än  pojkarna,och vad som görs för att höja pojkarna med extrainsatser mm.
  Habo har fler barn än budgeterat vilket vi vet sedan innan. Jag frågade lite om varför Sodexo är leverantör av mat och varför Habo inte har egen matpersonal,fick ett svar att detta var ett politiskt beslut från förra mandatperioden, dom övriga med s i spetsen gled lite på frågan som om det var lite besvärlig fråga.
  Jag frågade hur länge detta avtal med Sodexo varade.. Tycker att det vore bättre med egen personal.
  Löner var uppe, och en ny beräkning av snittlöner för personalen ska göras.
  Neddragningar kommer att ske hösten 2019.. Skolnärvaron i Habo följs upp ytterligare . Beviljade ledigheter utanför ordinarie lov stärks upp ytterligare.
  Detaljplan för Brännige 2:12 och 2:17 byggherre fursten, 28 lägenheter, radhus 3 till 4 våningar vi röstade ja till detta nybygge..
  Lite info om framtiden i Habo. Kontaktpolitiker för Brännige förskola, Solhöjdens förkola och ur och skur oxdragaren blev vi tilldelade en plats med moderaternas Fredrik Wärnbring.
  Michael Zander SD Habo, Barn och utbildningsnämnden.
 • Kommunstyrelsen 2019-02-13

  Av Admin den 2 mars, 2019
  0

  Det var många punkter att behandla på kommunstyrelsen denna dag.

  Det var fyra besök som lämnade intressant information om vad som händer i kommunen.

  Punkt 7  handlade om kostpolicyn som var ett steg i rätt riktning för SD politiken: Citat ur texten på arbetsutskottet:

  ”Förslag till beslut
  Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om ett klargörande
  direktiv gällande kostpolitiska programmet, vilket innebär att inköp av
  livsmedel ska prioriteras enligt följande: i första hand lokalt, i andra hand
  svenskt och i tredje hand ekologiskt.

  Som exempel köper Habo kost
  idag in ekologiska äpplen från Polen istället för konventionellt odlade
  äpplen från Kaxholmen.”

  Punkt 8 upprättande av markanvändningsplan yrkade Olle Moln Teike SD Habo att få en plats i styrgruppen.

  Sverigedemokraterna som är Habos fjärde största parti vill vara delaktiga med att bevara och utveckla Habo centrum, men röstades ner i vanlig ordning.

  Allt finns att läsa på länkarna nedanför.

  Joakim Lindblom, närvarande ersättare SD Habo.

  Länk till kallelse

  Länk till protokoll

 • Socialnämnden 2019-02-06

  Av Admin den 2 mars, 2019
  0

  Anteckningar från möte socialnämnden 2019-02-06

   

  Då var det dags att träffa de nya ledamöterna i den nya socialnämnden. Vi var några kvar sedan förra mandatperioden men det var många nya ansikten. Dom gjorde alla ett gott intryck och kompetensen var hög. Det ger oss fina förutsättningar att göra ett bra arbete för Habo kommun.

   

  Ett axplock av mötet:

   

  • Vi fick en intressant genomgång av Översiktsplanen 2040 av Linda Tubbin och Johanna Schönberg.
  • Konsulterna Göran Svensson och Eva Arvidsson redovisade sin utredning av funktionshinderomsorgen. Den var väldigt intressant och kommunen fick flera tips på förbättringar.
  • Bokslutet 2018 gicks igenom. En kort sammanfattning finns nedan.
  • Några personval gjordes till ersättare socialnämndens arbetsutskott, ersättare till socialnämndens presidium, ordförande och ersättare till Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning, ersättare till Folkhälsorådet och representanter till Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.

   

  Nästa möte blir en heldag med studiebesök och utbildning i början av mars.

   

  Mari Larsson, ordinarie SD Habo

   

   

  Bokslut 2018

  Socialnämnden uppvisar för 2018 en avvikelse mot budget på +9 515 tkr. Avvikelsen jämfört med budet fördelas enligt följande:

  Politisk verksamhet                                   +89 tkr

  Socialförvaltningen gemensamt                +320 tkr

  Äldreomsorg samt hälso- o sjukvård         +5 049 tkr

  Funktionshinderomsorg                            -6 162 tkr

  Individ- och familjeomsorg                       +6 288 tkr

  Flyktingverksamhet                                   +3 930 tkr

  4 863 tkr finns kvar av 2018 års investeringsbudget. Av detta föreslås 4 718 tkr ombudgeteras till 2019.

   

  Länk till kallelse

   

  Länk till protokoll