Sverigedemokraterna i Habo | Sida 2

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till Sverigedemokraterna i Habo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Leontina Aurell

Ordförande: Sverigedemokraterna Habo/Mullsjö

leontina.aurell@sd.se

070 142 33 38

 

Olle Moln-Teike

Ledamot: Habo fullmäktige.

olle.moln.teike@sd.se

0734-072366

Joakim Lindblom

Ledamot: Habo fullmäktige, Gruppledare.

joakim.lindblom@sd.se

070 5120348

 • Insändare som JP inte verkar ta med

  Av Admin den 10 februari, 2020
  0

  Fråga till Liberalerna

  Under gårdagens kommunstyrelsemöte i Habo kom jag i diskussion med Anders Rickman (L). Vad som föranledde diskussionen var att herr Rickman drog en anekdot om en person som gjorde ett skämt på ett flyg som resulterade i att flyget fick vända och personen fick kännbart straff.

  Jag ställde då frågan hur han ställde sig till Elin Ersson agerande. Hon som på eget bevåg hindrade ett Turiksh Airlines plan från att lyfta för att hon ansåg sig stå över lagen och fick ett allt för milt straff. Han svarade då att det var annorlunda ”hon skulle ju rädda ett liv” och att ” nunnorna har gömt flyktingar” som skulle utvisas.

  Han stoltserade även med att han själv hade gömt en flykting. Som numera enligt hans utsago klarade sig fint och bor i New York. Rickman brukar säga mycket konstiga saker, men de här tar nog priset.

  Att man som en högt ledande politiker stoltserar i att man inte bryr sig om viss lagstiftning för man anser den vara fel. Det är fritt att tycka vad man vill om Sveriges migrationspolitik och jag är medveten att jag och herr Rickman står långt ifrån varandra.

  Att anse sig stå över lagen är inget föredöme. Eftersom Liberalernas länsordförande anser att människor som inte uppfyllt Sveriges generösa krav för att få vistas här ändå skall få vara kvar. Inte nog med det utan tar aktivt gärning och hindar polis och andra myndigheter att göra sitt jobb. Så min fråga till Liberalerna. Anser ni att det är rätt att agera på det här sättet?

  Olle Moln Teike SD Habo

 • Kommunstyrelsen 5 Februari 2020

  Av Admin den 8 februari, 2020
  0

  Hej vi skall åter igen försöka redovisa lite för allmänheten igen vad som beslutas i Habo kommun.

  Årets första kommunstyrelsen började med en redovisning av ”Skolverkets projekt om riktade insaster för nyanländas lärande”. Kort och gott så kan man säga att staten skjuter in ca 5 miljoner och kommunen 260 000kr för diverse åtgärder för att nyanlända skall lära sig Svenska. Del av åtgärderna kommer alla elever tillgodo. Det finns ca 100 nyanlända elever i förskolan och grundskolan i Habo kommun. Totalt sett finns det ca 3000 elever i kommunen (2000 i skolan och 1000 i förskolan)

  Kommunen skall förhandla med Tosito om att bygga en sporthall på kärnekulla som kommunen sedan kommer att hyra. Denna frågan återkommer igen.

  ”Utredning om behov att inrätta en arbetsmarknadsenhet” Leder till att kommunen inte inrättar en arbetsmarknadsenhet. Dock skulle behovet undersökas om ett år igen.

  Det var rätt mycket formalia ärenden. Framtagande av biblioteksplan, detaljplan Lliljekonvaljen, Reglemente för folkhälsorådet och brottsförebyggande rådet m.m.

  2 motioner från (HD) kom Insynsplatser och Näringslivsutvecklingen. Jag röstade för demokrati, och att insynplatser skulle återinföras i Socialnämnden och Barn och utbildningsnämnden. (Insynsplats innebär att man får närvara på mötet, ställa frågor men inte lägga förslag eller rösta)

  Ekonomin verkar bra utöver att Barn och utbildningsnämnden gjorde ett underskott på ca 3.5 miljoner och kosten på ca 2.2 miljoner men helheten är ok.

  Kommunen har köpt 2 fastigheter, en industritomt mitt emot ”Smeden” som skall användas till framtida bruk för en busslinje. Det andra köpte var en Villa på villagatan som kommuner redan idag hyr.

  Det sammanfattar dagens möte.

  Olle Moln Teike SD Ledamot KS

 • God Jul!

  Av Admin den 24 december, 2019
  0

  God Jul och gott nytt år önskar SD Habo alla Sverigevänner!

 • Skattehöjning i Habo

  Av Admin den 18 december, 2019
  0

  Senaste fullmäktige 2019-11-28 där skattehöjningen består av en förbränningsskatt på sophämtningen samt ökade bränslepriser för sopbilarna och en felberäkning av kostnaderna då vi i Habo var mer duktiga än beräknat på att sortera soporna vilket ger en ökning av sophämtningstaxan.

  Regeringen har infört ett antal ökade skatter och vice statsminister lovade att ökningen på bensin bara var en kvarts pizza i månaden… Detta resulterar i en skatteökning på fyra pizzor i multikulti ivrarnas nya valuta, för varje hushåll per år bara för sophämtningen i Habo.

  Där tillkommer skatteökning för bränsle till varje personbil hushållet har.

  Det är tydligt att regeringens ansvarslösa politik till sist drabbar den enskilde på kommunal nivå som en skatt eller med ökade kostnader då regeringen lastar över tidigare statliga uppgifter, till kommunerna.

   

  Olle Moln Teike debatterar med god ton!

  http://habokommun.media.fnf.nu/91/kommunfullmaktige_28_november_2019/6

   

  Budgeten från SD presenterades.

  http://habokommun.media.fnf.nu/91/kommunfullmaktige_28_november_2019/7

   

  Interpellation om äldrevården i framtiden hölls av SD Habo.

  http://habokommun.media.fnf.nu/91/kommunfullmaktige_28_november_2019/12

   

  Motion ”motprestation för försörjningsstöd” föredrogs. Vi väntar med spänning på vad svaret blir.

  http://habokommun.media.fnf.nu/91/kommunfullmaktige_28_november_2019/13

   

  Motion ”återvändande terrorister” lästes upp, där första attsatsen är att ta principbeslut om att terrorister inte är välkomna i Habo.

  Andra attsatsen är att utreda möjligheten så långt lagen sträcker sig att inte ge skattemedel till den som har haft samröre med terror-organisationer.

  http://habokommun.media.fnf.nu/91/kommunfullmaktige_28_november_2019/14

   

  ———————————————————————————————————————————————————————-

   

  Fullmäktige 2019-10-30 blev SD Habo återigen oskyldigt anklagade för något som inte stämmer!

  Beskyllningen består i att, Morgan Malmborg Habodemokraterna påstår under sin interpellation om bostäder, att SD Habo röstat på förtur för nyanlända på fullmäktige 2017-12-14 vilket inte stämmer! http://habokommun.media.fnf.nu/90/kommunfullmaktige_31_oktober_2019/11

   

  Röstningen 2017 handlade om att bygga bostäder i västerkärr av ett tidigare hvb hem och SD var för att bygga bostäder och inget annat!

  SD Habo var väl förberedda för detta och lade dessutom, ett tilläggsyrkande där; ”Sverigedemokraterna Habo gör följande tilläggsyrkande att bifall till kommunstyrelsens förslag endast gäller om:
  Lägenhetsfördelningen Västerkärr 1:42 västersol sker i Habo bostäders bostadskö utan förtur
  ”  som betyder att lägenheterna står till allmänhetens förfogande och ingen förvaltning får förtur.

  Dock röstades vårt tilläggsyrkande ner och SDs röst togs bort.

  Habodemokraternas Morgan Malmborg har tydligen läst protokollet men förstod inte vad han läste! Det står klart och tydligt, ingenting i protokollet om att lägenheterna kommer att gå till nyanlända! http://www.habokommun.se/contentassets/9bcd19cbcd864d29924f0515bc4f82e5/protokoll-2017/kf-2017-12-14.pdf

  Vidare påstod Morgan felaktigt att tre Habodemokrater röstade för försäljning på fm 2017-12-14.

  Enligt protokollet var det endast två politiska vildar på SD mandat som röstade mot bostadsbyggande i bostadsbristens Habo.

  SD Habo har verkligheten väl dokumenterad på denna webb-tv länk: http://habokommun.media.fnf.nu/73/kommunfullmaktige_14_december_2017/4

   

  Kopia tilläggsyrkande:

  Originalet finns hos Administrativ chef Habo kommun.

   

  Joakim Lindblom SD Habo.

   

 • SD Habo gjorde smörjobb i fullmäktige

  Av Admin den 15 september, 2019
  0

  Jag har sett rådjur på vägen framför bilen med mindre panik än majoriteten i riksdagen när dom hör ordet ”Sverigedemokraterna” med tanke på de senaste händelserna i media…

  I Habo fullmäktige var det inte fullt så mycket panik, på våran smör-motion när vi röstade för ett bättre matfett i kommunen.

  Rösterna blev: 15 för och 19 mot, ett bättre matfett.

  Motionen: http://www.habokommun.se/contentassets/3f86364c05ba4b15914f7ecfced23a17/motioner/motion-kostpolicy-matfetter.pdf

  Protokoll: http://www.habokommun.se/contentassets/9bcd19cbcd864d29924f0515bc4f82e5/protokoll-2019/kf-2019-08-29.pdf

  Webb-tv: http://habokommun.media.fnf.nu/88/kommunfullmaktige_29_augusti_2019/8

   

  Motionen: Pris för god byggnadsvård och arkitektur röstades ner.

  Mari som skrev motionen blev lite fundersam då byggnadsnämnden skriver att kompetens saknas…

  Se Maris kommentar på länken nedanför.

  Webb-tv: http://habokommun.media.fnf.nu/88/kommunfullmaktige_29_augusti_2019/7

   

  Motionen om trygghetsboende röstade vi för, då det är vår politik sedan gammalt där Morgan Malmborg själv var med och lade en motion om detta för SD redan år 2016, innan han blev utesluten, och Morgan har även sagt att SD inte vill ha trygghetsboende, vilket inte stämmer.

  SD motion trygghetsboende 2016: http://www.habokommun.se/contentassets/70f615e156694f62b29428f1bf27e3d7/2016/ks16-165-motion-om-trygghetsboende-sd—-beslut-kf–140-2016.pdf

  Webb-tv: http://habokommun.media.fnf.nu/88/kommunfullmaktige_29_augusti_2019/9

   

  Väl mött ute i politikens fantastiska värld till alla Sverigevänner i Habo.

  Joakim Lindblom SD Habo.