Sverigedemokraterna i Habo | Sida 2

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till Sverigedemokraterna i Habo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Olle Moln-Teike

0734-072366

olle.moln.teike@sd.se

 • God Jul!

  Av Admin den 24 december, 2019
  0

  God Jul och gott nytt år önskar SD Habo alla Sverigevänner!

 • Skattehöjning i Habo

  Av Admin den 18 december, 2019
  0

  Senaste fullmäktige 2019-11-28 där skattehöjningen består av en förbränningsskatt på sophämtningen samt ökade bränslepriser för sopbilarna och en felberäkning av kostnaderna då vi i Habo var mer duktiga än beräknat på att sortera soporna vilket ger en ökning av sophämtningstaxan.

  Regeringen har infört ett antal ökade skatter och vice statsminister lovade att ökningen på bensin bara var en kvarts pizza i månaden… Detta resulterar i en skatteökning på fyra pizzor i multikulti ivrarnas nya valuta, för varje hushåll per år bara för sophämtningen i Habo.

  Där tillkommer skatteökning för bränsle till varje personbil hushållet har.

  Det är tydligt att regeringens ansvarslösa politik till sist drabbar den enskilde på kommunal nivå som en skatt eller med ökade kostnader då regeringen lastar över tidigare statliga uppgifter, till kommunerna.

   

  Olle Moln Teike debatterar med god ton!

  http://habokommun.media.fnf.nu/91/kommunfullmaktige_28_november_2019/6

   

  Budgeten från SD presenterades.

  http://habokommun.media.fnf.nu/91/kommunfullmaktige_28_november_2019/7

   

  Interpellation om äldrevården i framtiden hölls av SD Habo.

  http://habokommun.media.fnf.nu/91/kommunfullmaktige_28_november_2019/12

   

  Motion ”motprestation för försörjningsstöd” föredrogs. Vi väntar med spänning på vad svaret blir.

  http://habokommun.media.fnf.nu/91/kommunfullmaktige_28_november_2019/13

   

  Motion ”återvändande terrorister” lästes upp, där första attsatsen är att ta principbeslut om att terrorister inte är välkomna i Habo.

  Andra attsatsen är att utreda möjligheten så långt lagen sträcker sig att inte ge skattemedel till den som har haft samröre med terror-organisationer.

  http://habokommun.media.fnf.nu/91/kommunfullmaktige_28_november_2019/14

   

  ———————————————————————————————————————————————————————-

   

  Fullmäktige 2019-10-30 blev SD Habo återigen oskyldigt anklagade för något som inte stämmer!

  Beskyllningen består i att, Morgan Malmborg Habodemokraterna påstår under sin interpellation om bostäder, att SD Habo röstat på förtur för nyanlända på fullmäktige 2017-12-14 vilket inte stämmer! http://habokommun.media.fnf.nu/90/kommunfullmaktige_31_oktober_2019/11

   

  Röstningen 2017 handlade om att bygga bostäder i västerkärr av ett tidigare hvb hem och SD var för att bygga bostäder och inget annat!

  SD Habo var väl förberedda för detta och lade dessutom, ett tilläggsyrkande där; ”Sverigedemokraterna Habo gör följande tilläggsyrkande att bifall till kommunstyrelsens förslag endast gäller om:
  Lägenhetsfördelningen Västerkärr 1:42 västersol sker i Habo bostäders bostadskö utan förtur
  ”  som betyder att lägenheterna står till allmänhetens förfogande och ingen förvaltning får förtur.

  Dock röstades vårt tilläggsyrkande ner och SDs röst togs bort.

  Habodemokraternas Morgan Malmborg har tydligen läst protokollet men förstod inte vad han läste! Det står klart och tydligt, ingenting i protokollet om att lägenheterna kommer att gå till nyanlända! http://www.habokommun.se/contentassets/9bcd19cbcd864d29924f0515bc4f82e5/protokoll-2017/kf-2017-12-14.pdf

  Vidare påstod Morgan felaktigt att tre Habodemokrater röstade för försäljning på fm 2017-12-14.

  Enligt protokollet var det endast två politiska vildar på SD mandat som röstade mot bostadsbyggande i bostadsbristens Habo.

  SD Habo har verkligheten väl dokumenterad på denna webb-tv länk: http://habokommun.media.fnf.nu/73/kommunfullmaktige_14_december_2017/4

   

  Kopia tilläggsyrkande:

  Originalet finns hos Administrativ chef Habo kommun.

   

  Joakim Lindblom SD Habo.

   

 • SD Habo gjorde smörjobb i fullmäktige

  Av Admin den 15 september, 2019
  0

  Jag har sett rådjur på vägen framför bilen med mindre panik än majoriteten i riksdagen när dom hör ordet ”Sverigedemokraterna” med tanke på de senaste händelserna i media…

  I Habo fullmäktige var det inte fullt så mycket panik, på våran smör-motion när vi röstade för ett bättre matfett i kommunen.

  Rösterna blev: 15 för och 19 mot, ett bättre matfett.

  Motionen: http://www.habokommun.se/contentassets/3f86364c05ba4b15914f7ecfced23a17/motioner/motion-kostpolicy-matfetter.pdf

  Protokoll: http://www.habokommun.se/contentassets/9bcd19cbcd864d29924f0515bc4f82e5/protokoll-2019/kf-2019-08-29.pdf

  Webb-tv: http://habokommun.media.fnf.nu/88/kommunfullmaktige_29_augusti_2019/8

   

  Motionen: Pris för god byggnadsvård och arkitektur röstades ner.

  Mari som skrev motionen blev lite fundersam då byggnadsnämnden skriver att kompetens saknas…

  Se Maris kommentar på länken nedanför.

  Webb-tv: http://habokommun.media.fnf.nu/88/kommunfullmaktige_29_augusti_2019/7

   

  Motionen om trygghetsboende röstade vi för, då det är vår politik sedan gammalt där Morgan Malmborg själv var med och lade en motion om detta för SD redan år 2016, innan han blev utesluten, och Morgan har även sagt att SD inte vill ha trygghetsboende, vilket inte stämmer.

  SD motion trygghetsboende 2016: http://www.habokommun.se/contentassets/70f615e156694f62b29428f1bf27e3d7/2016/ks16-165-motion-om-trygghetsboende-sd—-beslut-kf–140-2016.pdf

  Webb-tv: http://habokommun.media.fnf.nu/88/kommunfullmaktige_29_augusti_2019/9

   

  Väl mött ute i politikens fantastiska värld till alla Sverigevänner i Habo.

  Joakim Lindblom SD Habo.

   

 • Frukostmöte i Habo

  Av Admin den 27 augusti, 2019
  0

  Det politiska arbetet fortgår hela året och nu, efter sommaruppehållet var det dags för ”Frukostmöte”.

  Habo kommun jobbar för nyetableringar av företag samt att hjälpa etablerade företag och att utveckla nya innovationer som en viktig del av Habos utveckling med god hjälp av t.ex. Science park i Jönköping.

  Sverigedemokraterna i Habo jobbar då för att i nämnder och med politiska beslut, få ett bra företagsklimat i Habo.

  Det är både stora och små företag som ger jobb och en ljus framtid för Habo.

  Som vanligt är Susanne Whalström konferencier och alla på talarlistan berättar vad dom gör för ett välmående näringsliv i Habo och stämningen är på topp och nya kontakter knyts ihop.

  Källa till bild: habokommun.se

  Joakim Lindblom SD Habo.

 • Medlemsfest

  Av Admin den 16 augusti, 2019
  0

  Tack alla från Habo och Mullsjö SD förening, för en mycket trevlig grillkväll!

  Här är gänget som kan vara med på bild…

  Joakim Lindblom SD Habo.