Kommunstyrelsen den 6 april 2017 | Sverigedemokraterna i Habo

Kommunstyrelsen den 6 april 2017

Mötet började med att Barn och utbildningschefen berättade om elevprognosen för skolan och förskolan. Där påmindes om behovet av nya skolor och förskolor.

Det föreslogs att det skulle ge tilläggsanslag för renovering av Hagaboda skolan.

Efter lite formalia ärende så kom punkten ”Rivning av Gröna vägens skola” där majoriteten vill avsätta 750 000 kr för att riva skolan. Det blev debatt om frågan och den kommer upp till fullmäktige.

Sedan kom punkten ”Gemensam värdegrund för Habo kommun” vilket det blev en livlig debatt om. Men kommunstyrelsen avsatte 225 000 kr för att göra projektet.

Därefter kom det många punkter som även kommer till fullmäktige och en del motioner. Det som kan nämnas är Liberalernas ”motion om ensamkommande ungdomars rätt till skola” där liberalerna vill att de fall det uppdagats att de så kallade barnen inte är barn, utan är vuxna, skall behandlas som barn i alla fall. Motionen remitterades till socialnämnden för ”snabb behandling”.

 

Olle Moln-Teike Ersättare kommunstyrelsen (SD) Habo/Mullsjö