Kommunstyrelsen den 17 augusti 2017 | Sverigedemokraterna i Habo

Kommunstyrelsen den 17 augusti 2017

 

Då var politiken igång igen efter ett välbehövligt sommar uppehåll. Först ut blir KS.
Det första som togs upp var detaljplanenen för ”Vitsippebacken” mycket sades men politikerna verkar vara helt eninga i frågan om att det skall byggas. Många synpunkter hade kommit från allmänheten.

 

Det togs ett beslut om låta trafikverket skulle få utvinna bergkross från Apelskift för byggnationen av den nya vägen 26/47.

Delegation för fastighetsköp gavs till kommunalråden. En liten ändring gjordes. Kommunalråden måste vara eniga om fastighetsköpet annars måste det gå till KS.

Ekonomin redovsiades mer eller mindre bara Socialnämndens – resultat vilket närmar sig 7-8 miljoner i år. Åtgärder som är plaerrade är att korttids avdelningen stängs ner. Samt nedskärningar på personal.

Dessutom omfördelade man 1.5 miljoner för att öka strömförsörjningen till kommunhuset. När man byggde om glömde man bort att räkna med det ökade behovet av ström vilket gör att man får betala och göra det i efterhand..

I övrigt var det några handlingsplaner och yttrande kommunen hade gjort.

http://www.habokommun.se/contentassets/664a71e2b1574535a211349609b72aca/kallelser-2017/ks-170816.pdf

http://www.habokommun.se/contentassets/664a71e2b1574535a211349609b72aca/protokoll-2017/ks-2017-08-16.pdf

Olle Moln-Teike SD