Kommunstyrelsen den 16 januari. | Sverigedemokraterna i Habo

Kommunstyrelsen den 16 januari.

Årets första kommunstyrelse och första för mig som ledamot. Efter fått genomgång om pensionsavtal och hur lukrativa dom är som gavs det ett besluta att bevilja det avgående moderata kommunalrådet med en pensionsberäkning på 55%

Där efter kom punkten detaljplan Kärnekulla 1:4 för antagande. Denna detaljplan som ämnar bygga en helt ny stadsdel i Habo med handel, torg, skola , sporthall och ca 700 bostäder. Vi som enda parti röstade emot det här. Med tanke på Habos expansion och hur fort det går så anser vi inte att det är hållbart att expandera så fort utöver det så kommer Kärnekulla bli Habos nya centrum om detaljplanen blir verklighet något vi inom Sverigedemokraterna inte kan acceptera. Denna fråga kommer upp till Fullmäktige där vi kommer att lägga oss i emot också.

Detaljplanen för Fiskebäck 3:76 m . flera. (Västgöte)

Denna detaljplan ser vi positivt på, här planeras det bostäder.

Efter det skulle en vatten och avloppsplan tas fram av tekniska

Vår motion om studentbostäder på ringvägen fick tillbaka med anses vara besvarad.

Samma om vår motion om att utveckla Habos torgdag

Det beviljades att ge Habo IF 50000 kr för Honda cup i bidrag.

Därefter var det diverse val. SD fick inga av de platserna.

Olle Moln-Teike Ledamot KS