Kommunstyrelsen den 13 september 2017 | Sverigedemokraterna i Habo

Kommunstyrelsen den 13 september 2017

Mötet började med att Barn och utbildningschefen rapporterade om det ekonomiska läget för förvaltningen.

Efter det kom Bengt Fransson VD för de kommunala bolagen. Informerade om de pågående projekten, Byggnationen vid Gröne vägens skola hade vunnit laga kraft så Habo bostäder skulle inkomma med ett rivningslov. Malmgården kommer att bli färdigt runt februari nästa år. Där 11 av 21 lägenheter är reserverade för nyanlända. Habo Energi och Jönköping Energi bildar ett gemensamt bildar ett gemensamt kommunikationsoperatörs bolag.

Därefter kom det ett förslag från förvaltningen om att göra om Hagabodaskolans kök till ett tillagnings kök. Något som vi inom SD har motionerat om. Vi ser till vikten och fördelarna av att maten lagas på plats i den mån det är möjligt.

Kommunen fick därefter stoppa utbyggnaden av kommunala anläggningar på lilla Bränninge. Detta för att kommunen är i stort behov av mark för skolor och förskolor och måste lösa det innan området fortsätts att exploateras.

Munkaskogs föreningen hade inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen. I princip samma sak som sades i fullmäktige den sista augusti. Kommunens hållning har inte ändrats. Föreningen tillåts att nyttja fastigheten (Hyresfritt) med ingen uppsägnings tid i avtalet. Om dom inte tecknar avtalet skall dom avyttras vid årsskiftet.

Kommunen tackade nej till att ha en vänort med Borodyanka i Ukraina.

Kommunstyrelsen skickade en skrivelse till länsstyrelsen att Habo kommun endast kan ta emot 15 nyanlända nästa år. Anledningen till detta är för någon har överklagat modulerna vid Hjo/Kråkerydsvägen och fått igenom det till länsstyrelsen. Därför anser kommunstyrelsen att länsstyrelsen borde sänka antalet. När jag frågade efter en handlingsplan för dom 15 fick jag till svars att det inte finns någon men att ”det går att lösa” i alla fall.

Liberalernas motion om att ensamkommande som ljugit om sin ålder skall fortsätta att få gå i skola och bo på HVB hemmen lyftes bort från dagordningen. Trots att både Barn och social nämnden föreslagit avslag.

Till sist kan det tilläggas att vår politiske vilde har överklagat att vi fick tillbaka vår plats i Budgetberedningen och Parlamentariska gruppen. Förvaltningsrätten delade inte hans åsikt om inhibition (att beslutet inte gäller under utredningstiden). Svaret att upphäva beslutet fick kommunchefen i delegation att besvara.

Olle Moln-Teike SD Habo