Kommunstyrelsen 7 februari 2018 | Sverigedemokraterna i Habo

Kommunstyrelsen 7 februari 2018

Kommunstyrelsen 7 februari 2018

Detta mötet var lite längre än vanligt.

Det började med en väldigt intressant presentation från räddningstjänsten om deras arbete.

Mer info här http://habokommun.se/globalassets/raddningstjansten/verksamhetsberattelse-habo-2016.pdf

Rapporterades om ekonomin vilket så bra ut för 2017, totalt sett går det bra för kommunen, barn och utbildningsförvaltningen går back med 10 miljoner Även bolagen går hyfsat.

Information av översiktsplanen fick vi också, finns att läsa här! Medborgardialog

Grön handlingsplan var nästa ärende som antogs, något som man reagerar på när man läser handlingen är att en Grön handlingsplan som skall vara ”ett ramverk för landskapsplanering av offentliga naturvårdsinsatser” som innebär att man bland annat ska åtgärda hinder för utter på kommunalväg. Är att man skall dra in mångkultur i dokumentet, att man skall bland annat vända sig till ”elever inom SFI” och ”ensamkommande flyktingbarn”, vad har detta med naturvårdsinsatser att göra? Läs själv!  Grön handlingsplan

Efter det diskuterades framtidsplaner för kulturskolan och fritidsgården. Det som var mest på tapeten var Spinnet, där bland annat vårt förslag om teknikgård nu hamnar. Vad övrigt hamnar är dock ej fastställt ännu. Men det tyder på att det kommer att hamna på spinnet.

Det gicks igenom lite formalia och motioner. Motionerna kommer upp till fullmäktige.

Till sist hade vi ett extra ärende om biogas. Då det var mycket synpunkter på förslaget så sköts det fram tills nästa möte.

Olle Moln-Teike Ersättare för SD i kommunstyrelsen.