Kommunstyrelsen 5 Februari 2020 | Sverigedemokraterna i Habo

Kommunstyrelsen 5 Februari 2020

Hej vi skall åter igen försöka redovisa lite för allmänheten igen vad som beslutas i Habo kommun.

Årets första kommunstyrelsen började med en redovisning av ”Skolverkets projekt om riktade insaster för nyanländas lärande”. Kort och gott så kan man säga att staten skjuter in ca 5 miljoner och kommunen 260 000kr för diverse åtgärder för att nyanlända skall lära sig Svenska. Del av åtgärderna kommer alla elever tillgodo. Det finns ca 100 nyanlända elever i förskolan och grundskolan i Habo kommun. Totalt sett finns det ca 3000 elever i kommunen (2000 i skolan och 1000 i förskolan)

Kommunen skall förhandla med Tosito om att bygga en sporthall på kärnekulla som kommunen sedan kommer att hyra. Denna frågan återkommer igen.

”Utredning om behov att inrätta en arbetsmarknadsenhet” Leder till att kommunen inte inrättar en arbetsmarknadsenhet. Dock skulle behovet undersökas om ett år igen.

Det var rätt mycket formalia ärenden. Framtagande av biblioteksplan, detaljplan Lliljekonvaljen, Reglemente för folkhälsorådet och brottsförebyggande rådet m.m.

2 motioner från (HD) kom Insynsplatser och Näringslivsutvecklingen. Jag röstade för demokrati, och att insynplatser skulle återinföras i Socialnämnden och Barn och utbildningsnämnden. (Insynsplats innebär att man får närvara på mötet, ställa frågor men inte lägga förslag eller rösta)

Ekonomin verkar bra utöver att Barn och utbildningsnämnden gjorde ett underskott på ca 3.5 miljoner och kosten på ca 2.2 miljoner men helheten är ok.

Kommunen har köpt 2 fastigheter, en industritomt mitt emot ”Smeden” som skall användas till framtida bruk för en busslinje. Det andra köpte var en Villa på villagatan som kommuner redan idag hyr.

Det sammanfattar dagens möte.

Olle Moln Teike SD Ledamot KS