Frukostmöte i Habo | Sverigedemokraterna i Habo

Frukostmöte i Habo

Det politiska arbetet fortgår hela året och nu, efter sommaruppehållet var det dags för ”Frukostmöte”.

Habo kommun jobbar för nyetableringar av företag samt att hjälpa etablerade företag och att utveckla nya innovationer som en viktig del av Habos utveckling med god hjälp av t.ex. Science park i Jönköping.

Sverigedemokraterna i Habo jobbar då för att i nämnder och med politiska beslut, få ett bra företagsklimat i Habo.

Det är både stora och små företag som ger jobb och en ljus framtid för Habo.

Som vanligt är Susanne Whalström konferencier och alla på talarlistan berättar vad dom gör för ett välmående näringsliv i Habo och stämningen är på topp och nya kontakter knyts ihop.

Källa till bild: habokommun.se

Joakim Lindblom SD Habo.