Den Politiska vilden Morgan Malmborg, sprider falsk information om SD Habo | Sverigedemokraterna i Habo

Den Politiska vilden Morgan Malmborg, sprider falsk information om SD Habo

SD Habo röstade för att Habo ska göra lägenheter på västerkärr, se citat av texten i tillägsyrkandet:
Tilläggsyrkande för punkt tre på dagordningen Habo fullmäktige 2017-12-14 Sverigedemokraterna Habo gör följande tilläggsyrkande att bifall till kommunstyrelsens förslag endast gäller om: Lägenhetsfördelningen Västerkärr 1:42 västersol sker i Habo bostäders bostadskö utan förtur.”

Se länk 3 min 30 sek in i filmen
http://habokommun.media.fnf.nu/73/kommunfullmaktige_14_december_2017/4

Vid det senaste fullmäktigemötet 22 mars i Habo sade den politiska vilden Morgan Malmborg att SD Habo, röstade för att nyanlända ska få förtur i bostadskön villket inte stämmer.
Detta uttalande från Malmborg är bara för personlig vinning!

Eller förstår Malmborg som orepresenterad vilde i kommunen inte vad som händer på fullmäktigemötet ?

se länk 5 min 30 sek in i filmen.
http://habokommun.media.fnf.nu/75/kommunfullmaktige_22_mars_2018/13

Joakim Lindblom SD Habo