Miljönämnden | Sverigedemokraterna i Habo

Miljönämnden

 • Juni månad

  Fritids-och kulturnämnden i juni blev inställt på grund av få ärenden.   Miljönämnden 13 juni. Det togs några viktiga...

  0
 • Nationaldagsfirande 6 juni

  Maj var en ganska hektisk månad. Det var möte på budgetberedningen.   Miljönämnden. Länk till protokoll   Fritidsnämnden där...

  0
 • Miljönämnden 5 september-oktober 2017

  Miljönämnden beslutade att ställa sig positiva till en ny bergtäkt i Apelskift för att kunna försörja ombyggnad av väg...

  0
 • Miljönämnden 9 feb 2017

  Bokslut och verksamhetsberättelse för miljönämnden 2016 presenterades och godkändes. Uppföljning av visioner och mål redovisades, där förvaltningen fullföljt målen...

  0
 • Miljönämnden November December 2016

  Decembermötet anordnades på ”Lustfyllt” Munkaskog Habo. Dagordningen gicks igenom och nämnden godkände punkterna utan någon större diskussion. Då alla...

  0
 • MILJÖNÄMNDEN 16 JUNI 2016

  Miljönämnden 16 juni. Information om enegitillsynsprojekt Anmälan om miljöfarlig verksamhet diskuterades. Svar till revisorer gällande granskning av tillsynsveksamheten redovisades....

  0
 • Miljönämnden 31 Mars 2016

  Miljönämnden 31 Mars. Mötet inställt då det är för få ärenden. Joakim Lindblom.

  0
 • Miljönämnden Habo/Mullsjö 2016-02-18

  Miljönämnden Habo/Mullsjö 2016-02-18 Ordförande Bertil Engström öppnade mötet. §1: Information om hälsoskyddstillsynen i Habo och Mullsjö kommuner. Miljöinspektörerna Lars-Erik...

  0