Fritids och Kulturnämnden | Sverigedemokraterna i Habo

Fritids och Kulturnämnden

 • Fritid- och kulturnämndens möte januari 2018.

  Fritid- och kulturnämndens möte januari 2018. En liten sammanfattning av första mötet på det nya året. Vi gick igenom...

  0
 • Fritids & kulturnämnden 19 september 2017

  Nämnden beslutade att byta namn på ”Kammabacken ” till nedre och övre Kammabacken som underlättar för blåljusmyndigheteterna då järnvägstunneln...

  0
 • Habo är fantastiskt

  På kvällens kommunfullmäktige är en av punkterna information från fritids & kulturförvaltningen i Habo. Fritids och kulturförvaltningens  evige profil...

  0
 • Fritids och Kulturnämnden 18 april 2017

  Tisdagen den 18 april var det åter dags för fritid- och kulturnämnden att samlas. Förvaltningen hade av Kf fått...

  0
 • Kultur- och Fritidsnämnden 2017-03-21

  Bibliotekschefen Ingrid Larsson berättade om verksamheten. Hon gjorde en jämförelse mellan  Habo och andra kommuner i samma storlek. Habos...

  0
 • Fritids och kulturnämnden 2017-02-21

  §8 Habo kommun fick 105 981 kronor i bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för genomförande av...

  0
 • Fritids & kulturnämnden 01-17- 2017

  Dagordningen godkändes och mötet började. Det var tre ansökningar om bidrag till föreningar. En motion. Ett medborgarförslag. En remiss...

  0
 • Fritids- och kulturnämnden 22 november 2016.

  Vid årets sista sammanträde såg det lite annorlunda ut för SD. Som ordinarie ledamot steg Mari Larsson in och...

  0
 • Fritids och Kultur nämnden 18 oktober 2016

  Punkterna var få och handlade om, Visioner och mål. Ansökan om bidrag till en förening. Sammanträdesplan 2017. Delegationsbeslut. Under...

  0
 • Fritids och kulturnämnden den 23 augusti

  Redovisning av delegationsärenden, samt budget 2017. Det röstades fram ett gatunamn till vägen som går förbi Ahlin fabriken, namnet...

  0