Byggnadsnämnden | Sverigedemokraterna i Habo

Byggnadsnämnden

 • Byggnadsnämnden den 8 mars

  Byggnadsnämnden den 8 mars Mötet började att vi beviljade en liten strandskyddsdispens för ett pumphus till en Swimmingpool. Efter...

  0
 • Byggnadsnämnden den 7 september 2017

  Mötet började med att vi återremitterade ett medborgarförslag om att hastighets begräsningar vid Alléskolan skulle utökas efter 17:00 och...

  0
 • Studiebesök i Vallastaden den 6 september 2017

    Vi i byggnadsnämnden var på besök på bostadsmässan i Linköpings nya stadsdel ”Vallastaden”. Där man har byggt väldigt...

  0
 • Byggnandsnämnden den 17 augusti 2017.

  Detta korta mötet innefattade att vi beslutade om ett tidsbegränsat bygglov för en parkering ute vid Furusjö.Vi gav bygglov...

  0
 • Byggnadsnämnden den 8 juni 2017

  Detta korta möte bestod inte av så många ärende men 2 st är väldigt viktiga. Bygglovet för gruppbostaden på...

  0
 • Byggnandsnämnden den 4 maj 2017

  Mötet började med att vi skickade ut en ny detaljplan på samråd. Vi beviljade några bygglov och en strandskyddsdispens....

  0
 • Byggnadsnämnden den 5 april 2017

  Detta mötet började med att vi ”förordnande” en ny parkeringsvakt.  Därefter ändrade vi parkeringstiderna vid stationen. Vardagar mellan 10–14...

  0
 • Byggnadsnämnden den 2 mars 2017

  Vi började detta långa mötet med 2st parkeringstillstånd för rörelsehindrade sedan beslutades att Malmgatan skulle bli huvudled från och...

  0
 • Byggnadsnämnden 2 feb 2017

  Mötet började med en ansökan om parkeringstillstånd för en rörelsehindrad. Nämnden avslog ansökan. Därefter upprättade vi en detaljplan för...

  0
 • Byggnadsnämnden den 12 januari 2017

  Årets första möte var väldigt kort. Vi hade lite tråkiga ärende Några hade byggt en mur utan att få...

  0