Barn och utbildningsnämnden | Sverigedemokraterna i Habo

Barn och utbildningsnämnden

 • BUN Habo 19 februari 2019

  Mötet började med en presentation av rektorerna på Alleskolan, Brännigeskolan, Hagenskolan och Hagabodaskolan. Infon var att flickorna har ofta...

  0
 • Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-21

    Mötets innehåll. Information från Bränninge förskole- och skolområde. Förskolechefen och biträdande förskolechef berättar om planeringen och uppstarten av...

  0
 • BUN 2016-12-13

  Föredragslista Ärende/Föredragande Dnr 1. Besök Karriärtjänster (förstelärare) BU13/124 Genomgång av 2017-2020 verksamhet: Riktlinjerna utgår från skolverkets riktlinjer. Förstelärare och...

  0
 • Bun 2016-11-22

  1. Besök av förskolan äventyret. Genomgång av deras verksamhet: Man informerar om vad verksamhetens kärnvärden är och hur arbetsrutiner...

  0
 • BUN Habo 2016-08-23

  Ärende/Föredragande 1. Besök av rektorn på Hagabodaskolan. Redovisar aktuell betygsstatistik: Man har anställt en hel nya lärare inför höstterminen....

  0
 • Barn- och Utbildningsnämnden 2016-05-24

  BUN Habo 2016-05-24 Föredragslista Ärende/Föredragande Samverkan skola/arbetsliv Rektor, studie- och yrkesvägledare från Ung Företagsverksamhet är och presenterar hur man...

  0
 • Barn- och Utbildningsnämnden 2016-04-26

  Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av skolans förskolechefen och rektor Förklarar fördelarna med lärplattan. Förskolepedagogerna träffas och...

  0
 • Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-14

  Föredragningslista Ärende/Föredragande Dnr 1. Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av förskolechef och rektorn Förklarar fördelarna med lärplattan....

  0
 • Barn- och utbildningsnämnden 22 mars 2016

  BUN Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 22 mars 2016 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus...

  0
 • Barn och utbildningsnämnden 23 februari

  Vänstra kammaren, Habo kommunhus Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 17:00 – 20:20 Närvarande för SD: Johakim Knutsson: Ersättare...

  0