Byggnadsnämnden den 8 mars | Sverigedemokraterna i Habo

Byggnadsnämnden den 8 mars

Byggnadsnämnden den 8 mars

Mötet började att vi beviljade en liten strandskyddsdispens för ett pumphus till en Swimmingpool.

Efter det gav vi ett positivt förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus i Svenshult.

Ärendet efter ville förvaltningen avslå förhandsbeskedet för nybyggnation av enbostadshus i Tumbäck. Då det fanns oklarheter så bordlades ärendet och sköts fram tills nästa möte.

Sista ärendet rörande byggnation var ett avslag på ett bygglov i Fagerhult. Det blev avslag då det stred mot gällande detaljplan. Dock så har tidigare politiker i byggnadsnämnden beviljat det till grannar och därmed brutit mot detaljplanen. Vi skickade med förvaltningen att man skulle se över detaljplanen, dock så hamnar det väl långt ner på arbetsordningen.

Olle Moln-Teike Ersättare SD