Sverigedemokraterna i Habo

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till Sverigedemokraterna i Habo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Olle Moln-Teike

0734-072366

olle.moln.teike@sd.se

 • Av administrator den 2 april, 2020
  0

 • Av administrator den 7 mars, 2020
  0

 • Av administrator den 3 mars, 2020
  0

 • Insändare som JP inte verkar ta med

  Av Admin den 10 februari, 2020
  0

  Fråga till Liberalerna

  Under gårdagens kommunstyrelsemöte i Habo kom jag i diskussion med Anders Rickman (L). Vad som föranledde diskussionen var att herr Rickman drog en anekdot om en person som gjorde ett skämt på ett flyg som resulterade i att flyget fick vända och personen fick kännbart straff.

  Jag ställde då frågan hur han ställde sig till Elin Ersson agerande. Hon som på eget bevåg hindrade ett Turiksh Airlines plan från att lyfta för att hon ansåg sig stå över lagen och fick ett allt för milt straff. Han svarade då att det var annorlunda ”hon skulle ju rädda ett liv” och att ” nunnorna har gömt flyktingar” som skulle utvisas.

  Han stoltserade även med att han själv hade gömt en flykting. Som numera enligt hans utsago klarade sig fint och bor i New York. Rickman brukar säga mycket konstiga saker, men de här tar nog priset.

  Att man som en högt ledande politiker stoltserar i att man inte bryr sig om viss lagstiftning för man anser den vara fel. Det är fritt att tycka vad man vill om Sveriges migrationspolitik och jag är medveten att jag och herr Rickman står långt ifrån varandra.

  Att anse sig stå över lagen är inget föredöme. Eftersom Liberalernas länsordförande anser att människor som inte uppfyllt Sveriges generösa krav för att få vistas här ändå skall få vara kvar. Inte nog med det utan tar aktivt gärning och hindar polis och andra myndigheter att göra sitt jobb. Så min fråga till Liberalerna. Anser ni att det är rätt att agera på det här sättet?

  Olle Moln Teike SD Habo

 • Kommunstyrelsen 5 Februari 2020

  Av Admin den 8 februari, 2020
  0

  Hej vi skall åter igen försöka redovisa lite för allmänheten igen vad som beslutas i Habo kommun.

  Årets första kommunstyrelsen började med en redovisning av ”Skolverkets projekt om riktade insaster för nyanländas lärande”. Kort och gott så kan man säga att staten skjuter in ca 5 miljoner och kommunen 260 000kr för diverse åtgärder för att nyanlända skall lära sig Svenska. Del av åtgärderna kommer alla elever tillgodo. Det finns ca 100 nyanlända elever i förskolan och grundskolan i Habo kommun. Totalt sett finns det ca 3000 elever i kommunen (2000 i skolan och 1000 i förskolan)

  Kommunen skall förhandla med Tosito om att bygga en sporthall på kärnekulla som kommunen sedan kommer att hyra. Denna frågan återkommer igen.

  ”Utredning om behov att inrätta en arbetsmarknadsenhet” Leder till att kommunen inte inrättar en arbetsmarknadsenhet. Dock skulle behovet undersökas om ett år igen.

  Det var rätt mycket formalia ärenden. Framtagande av biblioteksplan, detaljplan Lliljekonvaljen, Reglemente för folkhälsorådet och brottsförebyggande rådet m.m.

  2 motioner från (HD) kom Insynsplatser och Näringslivsutvecklingen. Jag röstade för demokrati, och att insynplatser skulle återinföras i Socialnämnden och Barn och utbildningsnämnden. (Insynsplats innebär att man får närvara på mötet, ställa frågor men inte lägga förslag eller rösta)

  Ekonomin verkar bra utöver att Barn och utbildningsnämnden gjorde ett underskott på ca 3.5 miljoner och kosten på ca 2.2 miljoner men helheten är ok.

  Kommunen har köpt 2 fastigheter, en industritomt mitt emot ”Smeden” som skall användas till framtida bruk för en busslinje. Det andra köpte var en Villa på villagatan som kommuner redan idag hyr.

  Det sammanfattar dagens möte.

  Olle Moln Teike SD Ledamot KS